Siv Björklunds professorinstallation 30.9

Sista dagen i september firades Siv Björklund, professor i  språkbad och flerspråkighet, vid Åbo Akademi i Vasa. Festdagen inleddes på eftermiddagen med Sivs 60 års festseminarium. Festseminariet innehöll flera fina tal av olika inbjudna gäster, bland annat professor Paula Rossi från Uleåborgs universitet, professor Karita Mård-Miettinen från Jyväskylä universitet och professor Nina Pilke från Vasa universitet.

Siv Björklund, professor i språkbad och flerspråkighet, i Akademisalen. Foto: Catrin Sandvik

Festligheterna fortsatte även på kvällen. I Akademisalen ordnades en professorsinstallation där Siv samt två andra, Mia Heikkilä (professor i småbarnspedagogik) och Kim Strandberg (professor i statskunskap), installerades. Rubriken till Sivs installationstal var Perspektiv på flerspråkighet: Pedagogik, praxis och policy. Varma gratulationer till Siv!

Installationsskrift för professor Siv Björklund, foto: Minna Pärkkä

_______________________________________________________________
Text: Riikka Paloluoma och Sanna Pakarinen
Bilder: Catrin Sandvik och Minna Pärkkä