Aktuellt inom språkbadet vid Åbo Akademi läsåret 2021-2022

Välkomna till ett nytt läsår med språkbadsbloggen! Hoppas att alla haft en skön och avkopplande sommar, och är ivriga att ta itu med vad det nya läsåret har att erbjuda. Inom språkbadet vid Åbo Akademi ser vi fram emot ett läsår med många olika aktiviteter på gång så väl inom utbildning som inom forskning och utveckling. Om dessa kan ni läsa mer i detta inlägg.

Grundexamensutbildning

Inom lärarutbildningarnas språkbadsinriktningar vid Åbo Akademi i Vasa har nya studenter antagits både till utbildningslinjen för klasslärare med inriktning språkbad och till utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik med inriktning språkbad. Dessa kommer att inleda sina studier med studieorientering vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier nästa vecka. Vi hälsar alla nya studenter välkomna och hoppas att ni ska trivas vid fakulteten!

Bild från huvudingången till Academill.
Huvudingången till Academill. Foto: Åbo Akademis bildbank.

Fortbildning

Inom språkbadsfortbildningen har vi glädjen att erbjuda flera olika helheter under detta läsår. Först ut är Introduktionskurs i språkbad, som inleds i mitten av september. Denna kurs ger grundläggande information om språkbad och riktar sig alltså till sådana som arbetar i språkbad men har inga eller få tidigare studier inom språkbad. Mer information om kursen och länk till anmälan hittar ni här. Obs! Sista anmälningsdag är 29.8.2021.

I oktober inleds en längre fortbildningshelhet som riktar sig till personal i språkbad och på språköar, nämligen Språklyftet! Mot ökad språkligt medveten och språkintegrerad ämnesundervisning i språkbad. Detta är en helhet som sträcker sig över tre terminer, med en modul per termin. Fortbildningen ger verktyg att utveckla språkstödjande arbetssätt samt kunskap om hur dessa kan förankras i verksamheten för en bestående och långsiktig förändring mot en språkutvecklande verksamhetskultur. Helheten finansieras av Utbildningsstyrelsen. Mer information om fortbildningen och länk till anmälan hittar ni här. Obs! Sista anmälningsdag är 15.9.2021.

Språklyftet-projektets banner. En flicka i flygarmössa står och håller i ett pappersflygplan.

Planeringen för följande Språkbadslärardagar har också inletts. Preliminär tidpunkt och plats är våren 2022, i första hand på en annan ort än Vasa. Vi informerar mer om evenemanget då detaljerna klarnar.

Alla fortbildningar som ordnas under läsåret arrangeras i samarbete med nätverket Svenska nu.

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling av språkbad pågår hela tiden, både i form av enskilda forskares avhandlings- och artikelskrivande samt inom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. En hel del kommer att vara på gång också under det kommande läsåret.

Ute i språkbadsenheterna på fältet råder aktivitet och iver att utveckla språkbadet. Detta till exempel genom projektet Menestyvän kielikylvyn käsikirja, som koordineras av språkbadet vid Leppätien koulu i Sibbo och finansieras av Utbildningsstyrelsen. Även Åbo Akademi är samarbetspart i projektet. Tanken är att skapa ett praktiskt arbetsredskap för språkbadslärare, och alla språkbadsenheter inom den grundläggande utbildningen i Finland kommer att ha möjlighet att bidra med material. Ifall man har material man vill dela med sig av, vill veta mer om projektet eller har frågor går det bra att kontakta rektor Ann-Sofi Pitkänen vid Leppätien koulu (ann-sofi.pitkanen(a)sipoo.fi).

Projektet MultiPed@IKI – flerspråkighetspedagogik, som Åbo Akademi varit delaktig i, publicerade i slutet av vårterminen 2021 en handbok för innovativ språkpedagogik. Boken ger både information som stöder utvecklingsarbete kring språkpedagogik samt rikligt med praktiska aktivitetsidéeer och tips för verksamheten. Boken kan fritt laddas ned här. I höst har projektet även publicerat en podcast.

Forskningsprojektet Alla språk med (där språkbad också ingått) kommer i höst tillsammans med ett annat forskningsprojekt: DIDIA – Flerspråkig didaktik och språköverskridande dialoger att ordna ett slutseminarium. Seminariet, som är öppet för allmänheten, heter Språköverskridande pedagogik – erfarenheter och visioner och arrangeras den 29.10.2021 i Helsingfors. Distansdeltagande är även möjligt. Mer information om seminariet finns här.

Det EU-finansierade projektet Listiac – Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms koordineras av Åbo Akademi i Vasa och involverar ett flertal projektparter på olika håll i Europa. Projektet fokuserar på språkmedveten undervisning och vad som är på gång inom projektet kan följas på projektets webbplats och på facebook. Just nu pågår en bloggstafett där man får exempel på språkmedveten undervisning hos de olika projektparterna. Projektet kommer under läsåret att avslutas med ett slutseminarium den 19-21.1.2022 och delar av seminariet kommer att finnas tillgängligt digitalt för alla.

I övrigt är olika vetenskapliga artiklar och avhandlingar under arbete och dessa uppdateras på språkbadets publikationssida vartefter de publiceras. Aktuella undervisningsmaterial publiceras på webbplatsen abo.fi/sprakresurs.

 

Mer om läsårets aktiviteter inom språkbad kommer ni under läsåret att få läsa här på språkbadsbloggen, som kommer att fortsätta uppdateras var tredje onsdag. Ifall ni har tips om vad vi ska skriva om i bloggen eller vill ha ett meddelande till er e-post varje gång ett nytt inlägg publiceras, hör gärna av er till annika.peltoniemi(a)abo.fi.

Annika Peltoniemi, språkbadskoordinator Åbo Akademi