Fick jobb som språkbadsklasslärare direkt efter examen

Meri Gerasimoff arbetar som språkbadsklasslärare vid Hiidenkiven peruskoulu i Helsingfors, där hon också fått vara med och starta upp språkbadet. Hon har studerat till språkbadsklasslärare vid en utbildningslinje som tidigare ordnades vid Vasa universitet i samarbete med Åbo Akademi, och hennes intresse för språkbad väcktes redan i barndomen:

  • Jag har själv gått i språkbad i Helsingfors och tyckte om svenskan under skoltiden. Därför började jag känna att jag själv också skulle vilja undervisa svenska, men det var egentligen min mamma som märkte att den nya utbildningen skulle börja i Vasa och att den kunde passa mig då det var språkbad. Så då sökte jag dit och kom in. Fast jag trodde inte jag skulle komma in för jag hade inte använt så mycket svenska utanför skolan och var osäker om jag skulle kunna studera på svenska, men sen blev ju språkkunskaperna bättre under studierna och senare också via arbetet.

Efter utexamineringen sommaren 2019 fick Meri genast jobb som språkbadsklasslärare vid Hiidenkiven peruskoulu. Skolan var bekant för henne från tidigare eftersom hon själv gått högstadiet där, även om det inte fanns språkbad i skolan då. Språkbadet startade nämligen först då Meri började jobba där och hon var därmed den allra första språkbadsläraren i skolan, något som hon beskriver som både roligt och krävande.

  • Det var lite skrämmande i början och jag kände mig ganska ensam första året utan språkbadskollegor. Det var också mycket jobb eftersom det inte fanns något material och endast några få läroböcker, och inte heller lättlästa böcker på svenska i skolans bibliotek. Men eftersom jag var den enda språkbadsläraren så fick jag forma språkbadet själv och även om det på många sätt var krävande så var det samtidigt roligt att se att eleverna hade nytta av språkbadet.
Språkbadsläraren Meri Gerasimoff framför tavlan i sin klass.
Meri i sin klass.

Nu finns det tre språkbadsklasser i skolan och också tre språkbadslärare. Själv undervisar Meri samma klass som hon började med hösten 2019, vilket betyder att eleverna nu går i årskurs 3. Vartefter det kommit fler språkbadslärare till skolan så har arbetet blivit både lättare och roligare då lärarna kunnat samarbeta sinsemellan.

  • Man kan dela idéer och tillsammans planera festligheter som ordnas i skolan. Till exempel före julen så hade alla tre språkbadsklasser luciafest för föräldrarna ute på skolgården.

Stödet från de aktiva föräldrarna är också något som varit till stor hjälp.

  • De har grundat en föräldraförening för språkbad här i området som kunnat understöda då skolans resurser varit begränsade. Föräldraföreningen skaffade till exempel luciaklänningar och också böcker.
En vägg i en skolklass med olika lappar och skyltar.
Meris språkbadsklass (årskurs 3).

Hiidenkiven peruskoulu är en stor skola med sammanlagt ungefär 800 elever och 80 lärare, så Meri tror att alla lärare ännu inte ens känner till att språkbad finns i skolan. Men vetskapen om språkbadet har ökat med åren och attityderna också blivit positivare.

  • Många andra lärare har också blivit bekanta med språkbadet och sett hur det hjälper eleverna språkligt och också på andra sätt, och därför blivit mer intresserade av det.

Meri tycker att hon haft stor nytta av sin utbildning i arbetet, även om det alltid skulle vara bra med mer tid och resurser.

  • Vi önskar att det skulle finnas tid för mer övergripande planering av temahelheter, så att ett visst tema alltid skulle höra ihop med en viss årskurs och tidpunkt. Vi har nog försökt ha olika teman och också deltagit i hela skolans gemensamma teman, men jag skulle vilja att det skulle vara ännu mer genomtänkt, det är något vi strävar efter, säger Meri.
Höstlov, ett träd och en ordpåse på tavlan.
Språkbadsklassen i årskurs 1.

Arbetsutsikterna för språkbadslärare i regionen ser bra ut också framöver.

  • Vår skola kommer nu varje år att behöva nya språkbadslärare då nya klasser inleder språkbadet, och dessutom kommer språkbad hösten 2022 också att inledas vid Oulunkylän ala-aste som finns här i närheten. Så jobb finns, och vi tar också jättegärna emot praktikanter! säger Meri.

Sådana som funderar på att söka in till språkbadslärarutbildning uppmanar Meri att inte tveka.

  • Det utvecklar en själv jättemycket, speciellt om man har finska som modersmål så vet jag inte något annat sätt som man bättre skulle lära sig svenska på än genom att studera på språket. Dessutom ger det mångsidiga arbetsmöjligheter, även om man inte skulle vilja arbeta som lärare så är det alltid en fördel vid arbetssökande om man kan båda de inhemska språken. Är man sen intresserad av att jobba som språkbadslärare är det i södra Finland lätt att få jobb genast efter studierna och språkbadslärarutbildningen är något som uppskattas bland arbetsgivare.

 

Meri Gerasimoff intervjuades och texten skrevs av Annika Peltoniemi, språkbadskoordinator vid Åbo Akademi. Bilderna är tagna av Meri Gerasimoff.

********************************************************************************

Till klasslärare eller lärare inom småbarnspedagogik med inriktning språkbad kan man numera studera vid Åbo Akademi i Vasa. Ansökan inför höstens antagning pågår 16–30.3.2022 och mer information om Åbo Akademis språkbadsutbildningar finns här och här.