Forskarbesök: Språkbad i Irland och Finland – An Tumoideachas in Éirinn agus san Fhionlainn

Språkbadsforskare vid Åbo Akademi stod som värd till ett utländskt forskarbesök i mitten av november 2023. Besöket sattes i gång av Siv Björklund, professor i språkbad och flerspråkighet. I det snörika Vasa träffade språkbadsteamet professor emeritus Pádraig Ó Duibhir och biträdande professor Aisling Ní Dhiorbháin från Dublin City University i Irland. Både professor Ó Duibhir och biträdande professor Ní Dhiorbháin är anslutna till School of Language, Literacy & Early Childhood Education som är en del av universitetets pedagogiska fakultet.

Pádraig, Siv och Aisling framför Vasa-skylten i Inre hamnen i Vasa

Syftet med besöket var att förstärka forskningssamarbetet mellan Finland och Irland, men ett annat lika viktigt mål var att uppleva återseendets glädje. Professor Ó Duibhir har redan från förr flera kontakter till Finland och har bland annat medverkat i en publikation om språkbadslärarutbildning samt fungerat som en mentor till en av Åbo Akademis språkbadsforskare under avhandlingsprocessen.

Professor Ó Duibhir har haft en lång och framgångsrik karriär i det iriska språkbadet. Utöver hans akademiska karriär har han också mycket av praktisk erfarenhet av språkbadet som både lärare och rektor i diverse språkbadsskolor.

Pádraig presenterar ett forskningsprojekt om specialundervisning i iriskt språkbad

Biträdande professor Ní Dhiorbháin besökte Finland för första gången. Hon har också arbetat som lärare i det iriska språkbadet innan hon började göra karriär inom universitetsvärlden. Just nu arbetar hon som forskare och den ansvariga ledaren för forskningscentret SEALBHÚ. Centret, vars namn på iriska betyder tillägnande, driver språkvetenskaplig och pedagogisk forskning i iriska som första- och andraspråk och i iriskt språkbad. Centret anordnar reguljärt webbinarier på engelska och iriska i anknytning till språktillägnande, flerspråkighet och undervisning på två språk.

Under den intensiva vistelsen i Vasa diskuterades utöver gemensamma forskningsintressen det iriska och det svenska språkbadets nuvarande läge och framtidsvisioner. Att få prata om och skapa visioner om de två språkbadsprogrammen i länderna som har mycket gemensamt var bland vistelsens höjdpunkter.

En annan höjdpunkt under dagarna var två öppna föreläsningar som professorerna Ó Duibhir och Ní Dhiorbháin höll för språkbadsklasslärarstuderande och språkbadsintresserade kolleger vid FPV (fakultet för pedagogik och välfärdsstudier). Publiken fick höra om kännetecknande drag av iriskt språkbad, flerspråkiga elever i iriskt språkbad och konkreta undervisningsstrategier i ett program där all undervisning utöver läroämnet English Language Arts (motsvarar läroämnet modersmål och litteratur i Finland) hålls på elevernas språkbadsspråk iriska. Vidare fick publiken ta del av många intressanta forskningsprojekt i anknytning till iriskt språkbad och det iriska språket.

Aisling berättar om flerspråkiga barn i språkbad

Forskarbesöket gav språkbadsforskarna vid Åbo Akademi mycket i utbyte. Hela teamet ser framemot att i framtiden få presentera resultaten av forskningssamarbetet som inleddes under vistelsen.


Texten är skriven av Sanna Pakarinen.