månadsarkiv: september 2013

Ett frö såddes – en trädgårdsmästares väg till universitetsstudier

Onsdagen den 11.9 hade vi på öppna universitetet i Vasa bjudit in Theresa Gull, som blev vald till årets vuxenstuderande, till oss för att vi skulle få överräcka hennes diplom och gåva samt för trevlig samvaro.

Theresa är utbildad trädgårdsmästare och hortonom och har jobbat många år som bland annat odlingsrådgivare och växtinspektör, men utvecklade en svår allergi och var tvungen att sluta. Hon blev sjukskriven och detta ledde till att Theresa sökte sig till skolbänken igen.

Vi minns väl den dagen Theresa kom upp till oss på öppna universitetet och ville ansöka om plats som extra studerande och också hörde sig för om studier inom öppna universitetet. Vi kan konstatera att det föll väl ut. Hela 105 studiepoäng på ett läsår har Theresa avlagt, varav över hälften inom öppna universitetet. I vanliga fall rekommenderar vi inte vuxenstuderande att läsa så mycket, men Theresa hade möjlighet att också studera dagtid. Samtidigt var hon väldigt ivrig och motiverad att studera. ”Jag var så entusiastisk och energisk att jag anmälde mig till allt jag kunde” berättar Theresa för oss. Hon säger också att hon alltid drömt om att studera vid universitet. Nu har Theresas dröm blivit uppfylld. Hon har blivit antagen till examensstudier vid Åbo Akademi och eftersom hon redan klarat av många kurser och kan räkna dem tillgodo i sin examen påbörjar hon kandidatavhandlingen redan nu i höst.

Det var intressant att diskutera och höra hur Theresa, som vuxenstuderande uppfattat studierna inom öppna universitetet. Roligt var det att höra att Theresa tycker att föreläsarna inom öppna universitetet är inspirerande och kunniga och att kursutbudet är väldigt brett. Vi försöker ju hitta föreläsare som har den behövliga teoretiska bakgrunden, men som också kan förankra den teoretiska kunskapen i praktiken. Det är förmodligen det som är öpu-lärarnas styrka att de flesta av dem har ett annat heltidsjobb och föreläser på öppna universitetet vid sidan om, på sin fritid.

Theresa poängterade också att hon märkt att många inte känner till möjligheterna inom öppna universitetet. Där har vi säkert en utmaning att jobba vidare med. Hur skall vi få fler vuxenstuderande att få upp ögonen för öppna universitetet? Det är ännu många som inte vet att det inte ställs några krav på den studerandes grundutbildning utan – Öppna universitetet är verkligen öppet för alla!

Individuell vägledning och vem kan studera på ÖPU?

Edu Vuxen Åboland är ett regionalt projekt som har verkat i de svenskspråkiga kommunerna i Egentliga Finland under åren 2009- 2013. Min kollega Mona Riska, som varit projektchef för projektet, sammanfattar situationen för vuxenvägledningen i Åboland i bloggen http://blogit.jamk.fi/opinovikanava/2013/09/03/vagledning-for-vuxna-i-aboland/.

Mona Riska konstaterar att den största utmaningen är finansieringen av vägledningsservicen i framtiden. Hur säkerställa vägledningsservice för vuxna, när den offentliga finansieringen skärs ner både inom arbetskraftsförvaltningen och inom utbildningssektorn, frågar hon. I Egentliga Finland finns numera två strategier som försöker svara på den frågan. Båda strategierna finns översatta till svenska och hittas på Edu Vuxen Åbolands hemsida http://www.cll.fi/projekt/pedagogiska-utvecklingsprojekt/edu-vuxen-aboland/

Precis som Mona skriver så behövs vägledning i allt högre grad samtidigt som resurserna minskar. Inom Öppna universitetet är mycket av handledningen individuell. Varje studerande har sina egna behov och önskemål.
För dem som är nyfikna på Öppna universitetet rekommenderar jag denna länk http://www.abo.fi/student/studera, där vi skrivit om våra olika målgrupper och varierande motiv för att studera. Att studera vid ÖPU kan även vara ett alternativ för de som inte fått en studieplats eller som vill testa hur det är att ta kurser på ett universitet.

Idag är det inskription vid Åbo Akademi och läsåret inleds officiellt. Välkomna!