Miljö, minoriteter och marginalisering

 

Bilden kommer från Enare träsk. Långt borta i bakgrunden syns Ukkos sten, en av samernas viktigaste heliga platser. Om Finland i framtiden skulle bygga Ishavsbanan, en järnväg till Ishavet kunde den passera dessa trakter. I kursen diskuterar vi bland annat hur olika ekonomiska intressen och kulturella värden som här kan komma att stå i strid med varandra. 

Miljöförstöringen och klimatförändringarna drabbar människor på olika platser och i olika kulturella sammanhang olika hårt. De kan bidra till ökad marginalisering av utsatta grupper. En rättvis global omställning måste beakta och motarbeta dylika ojämlikheter mellan människor. Men för att komma till rätta med de klimathot och miljöproblem som vi står inför krävs också en mer grundläggande omvärdering av våra livssammanhang och vår syn på naturen om vi vill förstå varför vissa synsätt blivit så dominerande och destruktiva.

Finns perspektiv på miljörättvisa som i sig kan verka marginaliserande? Är det för att majoriteten alltid ansluter sig till den dominerande berättelsen som alternativa synsätt lätt blir i minoritet? Eller är det istället ekonomiska maktintressen som driver fram mer problemtyngda förhållningssätt som enbart gynnar en mindre elit?

I kursen undersöker vi vad det innebär att förhålla sig till dessa frågor som etiska frågor om vårt ansvar och som grundläggande existentiella frågor om villkoren för våra liv. Vi läser akademisk forskning som är kritisk mot en förhärskande västerländsk syn på miljö och teknologi. Genom ett essäistiskt processkrivande funderar vi sedan på hur det går att skriva fram alternativa sätt att förstå vår erfarenhet och oss själva som del av naturen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *