Workshoppar! Workshops!

***In English below***

Vi fortsätter arbetet med Åbo Akademis samhällseffekt – både studerande och personal har nyligen fått inbjudan att delta i workshoppar!

Nu fortsätter arbetet med workshoppar där vi arbetar med bl.a. följande frågor:

  • Hur kommer Åbo Akademi att se ut i framtiden?
  • Hurdan position har ÅA i en värld i ständig förändring?

Workshopparna ordnas enligt följande schema.

  • 9.10 kl. 12-15, Aud. Aura (CLL): Studerande/Åbo
  • 11.10 kl. 13-16, Aud. A 208 (Academill): Studerande och personal/Vasa
  • 24.10 kl. 13-16, Aud. 101 (Novia, Henriksgatan 7): Personalen/Åbo

Anmäl dig till studerandeworkshopparna här!
Anmäl dig till personalworkshopparna här!

Har du frågor om workshopparna? Vänligen kontakta: Johanna Liinamaa (johanna.liinamaa@abo.fi, 050 461 7636), Julia Jousilahti (julia.jousilahti@demoshelsinki.fi, 040 722 4931) eller Kati Systä (kati.systa@demoshelsinki.fi, 044 300 5760)

Workshopparna är en central del av arbetet om ÅA:s samhällseffekt och framtid. Vi kan alla delta i att forma vår framtida vision!

*******************************************

The work regarding Åbo Akademi University’s societal impact continues – both students and personnel have recently received invitations to join workshops!

Now the work continues through a series of workshops, where we discuss e.g.:

  • What will ÅAU look like in the future?
  • What is the university’s position in a changing world?

The workshops are held according to the following schedule:

  • 9th October at 12-15, Aud. Aura (CLL): Students/Turku
  • 11th October at 13-16, Aud. A 208 (Academill): Students and personnel/Vaasa
  • 24th October at 13-16, Aud. 101 (Novia, Henrikinkatu 7): Personnel/Turku

Sign up for student workshops here!
Sign up for personnel workshops here!

If you have any questions or want to know more about the project, do not hesitate to get in touch with Johanna Liinamaa (johanna.liinamaa@abo.fi, 050 461 7636), Julia Jousilahti (julia.jousilahti@demoshelsinki.fi, 040 722 4931) or Kati Systä (kati.systa@demoshelsinki.fi, 044 300 5760)

The workshops are a central part of the work related to ÅAU’s societal impact and future. We can all contribute in building our future vision!

/Johanna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *