Åbo Akademis samhällseffekt online! ÅAU’s societal impact online!

***In English below***

Dela dina idéer om Åbo Akademis samhällseffekt online 2-20.11.2018

Välkommen till Viima! Vårt arbete vid Åbo Akademi har alltid haft en effekt i samhället. Nu jobbar vi med att bättre förstå och stärka vår samhällseffekt och hur vi kunde utveckla den i framtiden.

Alla ska ha en chans att få sin röst hörd och därför vill vi samla idéer från hela universitetssamfundet. Både studerande och personal har en viktig roll för Åbo Akademis genomslagskraft i samhället och därför vill vi höra dina tankar.

Vi har nyligen ordnat workshoppar och gruppdiskussioner för studerande, personalen och intressenter. Målet med dessa har varit att inkludera så många som möjligt i arbetet.

För att samla synpunkter och idéer från hela universitetssamfundet har webbplatsen Viima skapats, där vi kan dela och diskutera våra idéer, oberoende av var vi befinner oss. Viima är öppen fram till den 20.11.2018. På Viima kan du också gilla, kommentera och diskutera andras idéer – alla synpunkter och bidrag, mindre eller större, är värdefulla!

Vi är särskilt intresserade av:

  • Din vision för Åbo Akademis roll i samhället på 2030-talet.
  • Kärnfrågor som borde besvaras i den nya strategin, och
  • Värderingar som Åbo Akademi borde värna om och främja.
  • ÅA:s roll i samhället i framtiden.

Här hittar du länken och instruktionerna till Viima.

Vänligen observera att länken till Viima inte får spridas utanför Åbo Akademi.

Vad är Viima?

Viima är en webbplats, där man kan dela och skapa idéer. På hittar du olika kategorier för idéer och diskussioner kring dem. Du får gärna lägga till dina egna idéer och kommentera andras tankar!

Vid eventuella frågor om Viima, vänligen kontakta Julia Jousilahti (julia.jousilahti@demoshelsinki.fi, 040 722 4931) eller Kati Systä (kati.systa@demoshelsinki.fi, 044 300 5760).

*******************************************

 Share your ideas for ÅAU’s societal impact online 2-20.11.2018

Welcome to Viima! Åbo Akademi University  has always had an impact in the society and now we are thinking about it more strategically and on how to grow our impact in the world.

In order to have everyone’s voice heard in the process, we now wish to collect ideas from everyone in the university community. Both students and personnel have an important role in creating impact of Åbo Akademi University in the society and therefore we wish to hear your thoughts.

Recently we have organised workshops and group discussions for students, staff and stakeholders. The goal is to incorporate as many as we can from the ÅAU community into the process with their views and ideas.

We have opened the online platform Viima for sharing and discussing the ideas from the community, no matter where you are located. Viima will be open until 20th November 2018. You can also like, comment and discuss others’ ideas on Viima – even a small input is very valuable!

We would like to hear your thoughts on:

  • The vision for Åbo Akademi University’s societal role in 2030’s.
  • Key questions that should be answered in the future strategy, and
  • Values that ÅAU should cherish and promote.
  • How you see Åbo Akademi University’s societal role in the future.

You will find the link and instructions on how to use Viima here.

Please note that this link is for you, do not send it to others outside of ÅAU.

What is Viima?

Viima is an online platform for sharing and creating ideas. You will find different categories of ideas and discussions about them. Feel free to add your own and comment others’ thoughts!

If you have any questions about Viima, do not hesitate to get in touch with Julia Jousilahti (julia.jousilahti@demoshelsinki.fi, 040 722 4931) or Kati Systä (kati.systa@demoshelsinki.fi, 044 300 5760).

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *