En studerandes röst – Intervju med Maria Sparv

Då Maria Sparv tog studenten i medlet av 1990-talet ville hon snabbt ut i arbetslivet. Långa, akademiska studier lockade inte. Hon valde att bli studentmerkonom och efter ett förflutet inom både restaurang- och kontorsbranschen landade Maria år 2007 på fackförbundet Jyty som organisationsombudsman. Där arbetar hon främst med allmän medlemsrådgivning och stöd till medlemsföreningar.Maria Sparv

Under årens lopp har en tanke formats, ett behov att få lära något nytt har vuxit fram hos Maria. Hon har i flera års tid hållit ögonen öppna och tagit del av kursutbudet inom Öppna universitetet (ÖPU). År 2012 påbörjade hon studier i sociologi men var tvungen att avbryta eftersom studierna inte gick ihop med jobbet. Inför detta läsår fick hon syn på ämnet arbetsplatspsykologi. Datumen för närstudietillfällena fanns redan utsatta och Maria kunde i god tid pricka in dem i sin kalender. Hon gav även sociologin en andra chans. I arbetsplatspsykologi har det ordnats närstudiedagar ungefär en gång i månaden medan kurserna i sociologi är helt nätbaserade. Maria upplever att nätkurserna kräver mer självdisciplin än de kurser där det ordnas närstudietillfällen.

Området var helt nytt för henne. I början avskräckte den vetenskapliga vokabulären. Nu då hon skrivit många inlämningsarbeten och deltagit flitigt i gruppdiskussioner både på nätet och i klassrummet känner hon att en viss vana har infunnit sig. Att hon har lång arbetserfarenhet att relatera till har underlättat. Maria säger att det är viktigt att våga uttrycka sig på sitt eget sätt. Att det har uppskattas kan man utläsa av hennes studieresultat.

För Maria som jobbar heltid kan det ibland vara knepigt att få studier och arbetsliv att gå ihop, men hon menar att med god förhandsplanering går det bra att kombinera. I och med att Maria har direkt nytta av studierna i sitt jobb får hon också vika några arbetstimmar per vecka åt studierna. Hon upplever att studierna även stärkt henne i yrkesrollen.

Läsåret går mot sitt slut och Maria har lyckats avlägga 30 studiepoäng och berättar entusiastiskt om sina framtidsplaner. Eftersom Maria gillar utmaningar funderar hon på att skaffa sig en kandidatexamen med statskunskap eller offentlig förvaltning som huvudämne via ÖPU-leden. Maria menar att man måste ha en drivkraft, vara motiverad att studera. Sedan är god planering A och O för att man ska lyckas. För henne har ÖPU-studierna inneburit en ypperlig möjlighet att vid sidan om jobbet få lära något nytt och förhoppningsvis i framtiden även få en examen.

Som kuriositet kan nämnas att Marias mamma började studera vid Öppna universitetet då Maria var 13 år. I höstas då Maria inledde sina studier var hennes egen dotter 13 år.

Skrivet av Pia Nordin