Hur stöda lärare och studerande i en värld där globalt är lokalt?

image

Öppna universitetet deltog i Peda-forumdagarna 2014 som i år ordnades i Villmanstrand.

Närmare 250 planerare, lärare, forskare och andra sakkunniga från landets universitet samlades för att diskutera utmaningarna kring: internationell utbildning och mångkulturalitet, internationalisering av undervisningen, den akademiska världsmedborgaren och universiteten i en föränderlig värld.

Konkurrensen är hård och ökar hela tiden. På vilket sätt kan universiteten locka de bästa studerande och lärare? Kvalitet i handledning, undervisning och forskning är A och O.

Anföranden och temasessionerna under dagarna lyfte främst fram olika aspekter av internationalisering såväl bland studerande som på universitetsnivå.