Personalpresentation: Nancy Pettersson

Jag, Nancy Pettersson, har ett givande och omväxlande jobb som utbildningsplanerare för informationsvetenskap, företagets organisation och ledning, internationell marknadsföring samt redovisning. Jag drar också själv kurser inom ämnet informationsvetenskap. En nyhet för min del är att jag drar kursen Akademiska studiefärdigheter, en perfekt kurs för dig som vill prova på om universitetsstudier är något dig.

 

På min fritid är jag fullt sysselsatt av en evig husrenovering, trädgårdsarbete och att skämma bort min katt.

 

 


#entuggakunskap
#öppnauniversitetet
#kontinuerligtlärande
#organisationochledning
#redovisning
#informationsvetenskap
#akademiskastudiefärdigheter