Personalpresentation: Pernilla Rauma

Jag heter Pernilla Rauma och sedan dryga 15 år tillbaka jobbar jag som utbildningsplanerare på ÖPU. Min väg gick via praktiska yrken såsom trädgårdsmästare och florist och därefter följde pedagogikstudier (PeM) och yrkeslärarbehörighet. Mina ämnen just nu är pedagogik (allmän och vuxen), förskole- och nybörjarundervisning, skolpsykologi, socialpolitik och statskunskap med masskommunikation.
Jag får många frågor om pedagogik och behörighet och jag gläder mig varje gång jag fått hjälpa till på vägen så att den studerande når sitt mål.

Fritiden tillbringar jag oftast hemma och gärna ute i trädgården men i slutet av november blir jag en hängiven julfantast som tillverkar dörrkransar, pyntar och bakar. – Har du frågor och funderingar: tveka inte, ta kontakt!

//Pernilla