Förändringsarbete mot ökat välbefinnande i grundskolan

MINIBLOGG

Välbefinnande som ledord handlar om att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos både elever och skolpersonal.

I en av modulerna, Förändringsarbete mot ökat välbefinnande i grundskolan, har teamen från skolorna fått bygga upp konkreta planer för att arbeta med stärkt välbefinnande i den egna lärmiljön. Vallgrund skola är ett av teamen som deltagit i fortbildningen och i den här filmen har vi sammanställt några konkreta punkter som de jobbar med i sin skola.

Hur jobbar ni med välbefinnande i era skolor? Finns det en plan för er skolas välbefinnande?

Läs mer om fortbildningen här.

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *