Språkbadslärardagar 2022 i Åbo

Årets Språkbadslärardagar ordnades 28.-29.9.2022 i Arken i Åbo. Till hela fortbildningsevenemanget deltog 108 personer som är ett nytt deltagarrekord för Språkbadslärardagarna! Nedan kan du läsa mer om programmet under dagarna.

Onsdagen 28.9

Onsdagen inleddes med välkomstord av professor Siv Björklund och Luostarivuori skolas rektor Henri Littunen. Efter välkomstorden presenterade Ann-Sofi Pitkänen och Merja Auramo från Leppätien koulu i Sibbo sin nya språkbadshandbok.

– Det är väldigt stor efterfrågan på material och praktiskt stöd för språkbadsundervisning. Vi har duktiga kollegor som gärna skulle vilja skapa läromedel som grundar sig på vår handbok, men finansiering saknas, berättar Pitkänen.

Merja Auramo och Ann-Sofi Pitkänen

– Vi hoppas att det i framtiden skulle finnas en möjlighet att även trycka flera upplagor av denna bok, tillägger Auramo.

Efter Pitkänen och Auramos föreläsning fortsatte dagen med parallella workshops. Laura Maaranen och Sanni Lopperi från Albert Edelfeltin koulu i Borgå deltog i Mira Tallgårds workshop ”Hur stödja elever i språkbad?”.

Deltagarna Laura Maaranen, Sanni Lopperi och Sanna Vahtera från Albert Edelfeltin koulu i Borgå och Nora Koskimies från Leppätien koulu i Sibbo

– Miras föreläsning var både intressant och praktisk. Vi fick lära oss hur man kan känna igen olika utmaningar och hur man kan stödja elever som går i språkbad. Därtill är Mira en väldigt imponerande person! säger Maaranen och Lopperi.

Workshopsdeltagarna mitt i leken

Sanna Sova från Luostarivuori skola i Åbo och Anita Zenger från Hammarbacka skola i Åbo höll en workshop med titeln ”Nu ska vi leka!”. Workshopen var riktad till lärare inom småbarnspedagogik, förskola och årskurserna 1-3. Under workshopen fick deltagarna öva sig nya lekar ute på Arkens gård.

Saana Tengvall från Soukan koulu i Esbo och Pernilla Nylund från Keskuskoulu i Vasa

Efter parallella workshops fick deltagarna ta del av professor em. Diane Tedicks föreläsning Planning for Content and Language Integration in Immersion Classrooms som ordnades på distans. Dagen avslutades med middag på Restaurang Grand Börs.

Torsdagen 29.9

Andra evenemangsdagen inleddes med besök till språkbadsdaghem och -skolor i Åbo. Samtidigt ordnades program för daghemsföreståndare och rektorer i språkbad i Arken. Dagen fortsatte med en gemensam lunch i Arkens restaurang.

Efter lunchen redogjorde Annamari Kajasto och Yvonne Nummela från Utbildningsstyrelsen för programmet för utveckling av det andra inhemska språket. Därtill berättade Liisa Suomela och Oona Mertoniemi om det aktuella inom Svenska nu.

Därefter var det två parallella föreläsningar: den ena av professor em. Caroline Liberg från Uppsala universitet och den andra av professor Ann-Katrin Svensson från Åbo Akademi. Svenssons föreläsning var i första hand riktad till småbarnspedagoger, medan Liberg föreläste om barns och ungas språk‐ och kunskapsutveckling i olika ämnen.

Professor em. Caroline Liberg

– Föreläsningen handlar om varför det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid språket inte bara i språkundervisning utan också i ämnesundervisning. Jag förklarar även hur man konkret kan göra detta som språkbadslärare, berättar Liberg inför sin föreläsning.

Sanni Lopperi från Borgå har jobbat på språkbad i 10 år och deltagit flera gånger i Språkbadslärardagarna, bland annat i den föregående som arrangerades online 2020.

– Det har varit intressant och kul att få träffa andra, både nya och gamla bekanta, som jobbar med språkbad, säger Lopperi.

– Att få en möjlighet att träffas fysiskt är skönt efter en paus, konstaterar Lopperi.

Årets Språkbadslärardagar avslutades med språkbadshälsningar av professor Siv Björklund från Åbo Akademi.

Siv Björklund, professor i språkbad och flerspråkighet, framför publiken i Auditorium Armfelt

Arrangörerna bakom Språkbadslärardagarna tackar varmt alla deltagare och föreläsare för två fina dagar i Arken i Åbo!


Text: Riikka Paloluoma, språkbadskoordinator vid Åbo Akademi
Bilder: Riikka Paloluoma och Sofia Mickelsson

För arrangemanget av Språkbadslärardagar 2022 står fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Centret för livslångt lärande och språkbadsenheterna i Åbo.

Språkbadslärardagar 2022 har finansierats av Svenska kulturfonden, Suomen kulttuurirahasto, Stiftelsen för Åbo Akademi, Svenska folkskolans vänner, Konstsamfundet, Svenska nu och Svenska litteratursällskapet i Finland.

Konstsamfundets logo  

Logo Svenska Litteratursällskapet