Livet efter utbildningen – alumnintervju med språkbadslärare Ella Turpiainen

Ella Turpiainen arbetar som språkbadsklasslärare vid Viertolan koulu i Vanda. Hon har utbildat sig till språkbadslärare vid den utbildning som tidigare ordnades vid både Vasa universitet och Åbo Akademi. Utöver språkbadsklasslärarbehörigheten är hon även behörig ämneslärare i svenska. Ella utexaminerades hösten 2020 och sedan dess har hon jobbat inom språkbad. Så här berättar Ella om tiden efter utbildningen:

”Efter utexamineringen fick jag ett fint arbetserbjudande som jag inte kunde passera. Jag fick börja vikariera som språkbadslärare i årskurs 2 vid Keskuskoulu i Vasa. Det var lärorikt att få arbeta tillsammans med erfarna kollegor som jag redan hade lärt känna under mina praktikperioder som tillhörde studierna. Jag lärde mig mycket om läraryrket under halvåret som jag tillbringade vid Keskuskoulu. Språkbadslärarutbildningen gav mig mångsidiga färdigheter för arbetslivet, men jag märkte nog genast att flera saker som vi hade behandlat på en mer teoretisk nivå under utbildningen utmanades senare i den “riktiga” skolvardagen.”

Ella Turpiainen i sin klass

Vad gjorde du efter vikariatet vid Keskuskoulu?

”För ett år sedan var det dags för nya vindar i livet när jag flyttade tillbaka till Södra Finland där jag också bodde före mina universitetsstudier. Efter flytten har jag arbetat som språkbadsklasslärare vid Viertolan koulu i Vanda, där språkbadsundervisningen infördes på hösten 2017. Detta läsår har vi för första gången en språkbadsklass på alla årskurser 1-6, hurra!”

Vilka årskurser undervisar du vid Viertolan koulu?

”I fjol undervisade jag i årskurs 2 och får fortsätta med samma klass detta läsår. Jag har 24 ivriga och härliga treor som jag undervisar i alla ämnen utom i finska. Utöver lektionerna för min egen klass undervisar jag i textilslöjd för högre årskurser. Jag är också en av de IT-ansvariga i vår skola, vilket erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter (allt från stöd med digitalt läromaterial till utmaningar med Chromebook) vid sidan av språkbadslärarvardagen.”

”Vi arbetar mycket tillsammans med andra språkbadsklasser, vilket både elever och lärare njuter av.”  -Ella Turpiainen

Har ni mycket samarbete vid Viertolan koulu?

”Vi arbetar mycket tillsammans med andra språkbadsklasser, vilket både elever och lärare njuter av. Mina elever är vana vid att jobba med andra elever och lärare varje vecka. Det är både givande och härligt att jag får samarbeta med mina underbara kollegor dagligen.”

Hurdana tankar har du om språkbad efter att ha arbetat på två olika skolor?

”Det har varit skönt att få se två skolor med helt olika bakgrunder. Språkbad i Finland har ju sina rötter i Vasa där språkbadet påbörjades på 1980-talet medan Viertolan koulu i Vanda har börjat med språkbadsundervisningen först för sex år sedan, vilket betyder att språkbadet vid Keskuskoulu i Vasa har en längre historia än Viertolan koulu. Således har jag fått vara med och se språkbadsvardagen på två olika skolor i olika delar av Finland. Vid Viertolan koulu har jag till och med fått möjligheten att vara med och planera och bearbeta de gemensamma temahelheterna för språkbadet i Vanda!”

Språkbadsklassen i årskurs 3

Hur ser dina framtidsplaner ut?

”Just nu känns det som att jag fortfarande skulle vilja jobba som språkbadslärare om tio år. Jag intresserar mig mycket för samundervisning som jag skulle vilja testa i framtiden. Det vore härligt att få utnyttja varandras styrkor och samtidigt minska arbetsbelastningen!”

Ella Turpiainen intervjuades av Riikka Paloluoma, språkbadskoordinator vid Åbo Akademi. Bilderna i detta inlägg är Ella Turpiainens privata.
_______________________________________________________________

  • Visste du att Viertolan koulu har ett eget Instagram-konto för språkbad? Ta gärna en titt på det här.
  • Ella Turpiainen skrev sin avhandling pro gradu om lärarnas syn på undervisningsplanering i historia i språkbad. Mer om detta kan läsas här.