Nya vindar i språkbadsbloggen – presentation av den vikarierande språkbadskoordinatorn

Höstterminen har kommit igång på alla orter och en ny skribent finns nu bakom denna blogg. Jag heter Riikka Paloluoma och arbetar som språkbadskoordinator vid Åbo Akademi som Annika Peltoniemis vikarie. Jag är en utbildad språkbadslärare och ämneslärare i svenska sedan november 2020. Jag har avlagt mina huvudämnesstudier i svenska vid Vasa universitet och de pedagogiska studierna vid Åbo Akademi i Vasa. Detta betyder att jag har gått den så kallade ”gamla” formen av språkbadslärarutbildningen.

Jag är en 26-årig Vasabo och i bakgrunden är jag helt finskspråkig. Nästan varje vecka blir jag frågad hur jag har lärt mig svenska speciellt när jag inte heller har gått i språkbad i grundskolan. Mitt svar på frågan är alltid lika otydligt: jag har nämligen lärt mig så småningom under åren tack vare mitt stora intresse för det svenska språket. Det stora intresset redan från barndomen ledde senare till att jag valde att söka in till en svenskspråkig högskoleutbilning. Jag tror även att den levande tvåspråkigheten i min hemstad Vasa har varit till stor fördel vad gäller inlärning. Här i Vasa är det lätt att få möjligheter att använda de båda inhemska språken om man så vill.

Även om jag inte själv har gått i språkbad i grundskolan anser jag att språkbad är ett uppenbart sätt att få lära sig ett nytt språk. Det bästa med undervisningsprogrammet språkbad enligt min åsikt är att eleverna får funktionella färdigheter i det andra inhemska språket och lär sig att våga tala. Jag anser att även den ”traditionella” språkundervisningen kunde dra nytta av och tillämpa de undervisningsmetoder som används i språkbad och därmed bidra till en mer funktionell undervisning.

Jag känner mig riktigt taggad efter min första vecka som språkbadskoordinator. Under mina lärarstudier gjorde jag några kortare klass- och ämneslärarvikariat och efter utexamineringen jobbade jag ett läsår som ämneslärare i Vasa. I flera år har jag ändå tänkt på att det skulle vara intressant att få arbeta på högskolenivå. Nu har jag då fått en möjlighet att förverkliga min dröm och arbeta inom det som jag utbildat mig i! Vad trevligt det ska bli!

Med sensomriga hälsningar

Riikka Paloluoma