Finskan kurssit syksyllä 2020 – tarkista tästä!

Urpon kurssit:

AINEOPINNOT

SUOMEN KIELEN VARIAATIO

Kurssilla käsitellään kielen variaatiota ilmiönä sekä suomen kielen alueellista, tilanteittaista ja muuta vaihtelua. Pääpaino on alueellisessa vaihtelussa eli aluemurteissa. Kurssi (5 op) on pakollinen osa suomen kielen aineopintoja.

Aika: Periodit 1 ja 2, keskiviikkoisin alkaen 2.9.2020 klo 12.15-14.

Paikka: periodin 1 aikana Periodin 1 aikana Zoomissa. Linkki on viestin lopussa.  Kun koronapandemia on hellittänyt ja siirrytään taas normaaliin lähiopetukseen, paikkana on Turussa luentosali Kramer (M-220) ja Vaasassa Vasa mötesrum (Vasa-F0612).

Opinto-opas: https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/FI00CD00/16881

Moodle-sivu: (Ilmoitetaan kurssilla.)

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT

SYVENTÄVIEN OPINTOJEN SEMINAARI

Seminaari (10 op) on pakollinen osa syventäviä opintoja. Ohjelmassa on tieteellisen keskustelun, argumentoinnin ja kirjoittamisen harjoitusta. Jokainen osallistuja kirjoittaa seminaarityön ja toimii opponenttina jonkin toisen opiskelijan seminaarityölle sekä osallistuu aktiivisesti keskusteluun seminaarissa.

Aika: Torstaisin alkaen 3.9.2020 klo 10.15-12.

Paikka: Periodin 1 aikana Zoomissa. Linkki on viestin lopussa.  Kun koronapandemia on hellittänyt ja siirrytään taas normaaliin lähiopetukseen, seminaari pidetään Urpo Nikanteen työhuoneessa.

Opinto-opas: https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/FI00BM32/5321

Moodle-sivu: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=4018

 

POSTSEMINAARI

Postseminaari on pro gradu -tutkielman kirjoittajien ”vertaistukiryhmä”, jossa graduohjausta annetaan kaikille gradun kirjoittajille ryhmässä. Useat kysymykset ovat sellaisia, että kaikki opiskelijat niitä miettivät. Opiskelijat voivat myös ryhmäohjauksessa antaa toisilleen hyvää palautetta ja kannustaa gradun teossa.

Aika: Tiistaisin alkaen 1.9.2020 klo 10.15-12.

Paikka: Periodin 1 aikana Zoomissa. Linkki on viestin lopussa.  Kun koronapandemia on hellittänyt ja siirrytään taas normaaliin lähiopetukseen, seminaari pidetään Urpo Nikanteen työhuoneessa. Postseminaariin suositellaan tulemaan vaikka ei ole vielä alkanut gradua eikä käynyt seminaaria.

 

ZOOM-LINKKI KURSSEILLE

Käytän kaikessa opetuksessa samaa Zoom-linkkiä. (Zoom-tilassa on ns. ”odotushuone”: linkistä pääsee odotushuoneeseen, ja Zoom-isäntä päästää osallistujat odotushuoneesta sisään Zoom-tilaan.)

Topic: Urpo Nikanne opetus

Zoom-linkki: https://aboakademi.zoom.us/j/67291538205

Meeting ID: 672 9153 8205

 

LUKUKURSSIT

Saat kurssien suorittamisesta lisätietoa suoraan Urpolta.

 

Leena Marian kurssit:

PERUSOPINNOT

TEXTER OCH KOMMUNIKATION (opettajat: Anna Korhonen ja Leena Maria Heikkola)

Aika: Periodit 1 ja 2, ti 8.15-9.45 ja ke 10.15-11.45; Kurssi alkaa to 3.9. klo 10.15.

Paikka: https://aboakademi.zoom.us/j/67861414181; Meeting ID: 678 6141 4181

Moodle: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=6085

Opinto-opas: https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/FI00CC97/16878

 

AINEOPINNOT

KANDISEMINAARI (yhteistyössä Turun yliopiston kanssa)

Aika: Periodit 1–4. Periodi 1: ma klo 14.15–15.45. Kurssi alkaa ma 7.9. klo 14.15.

Paikka: Zoom-linkki ilmestyy TY:n Moodle-sivulle (lisätietoja abo-Moodlessa)

Moodle: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=6086

Opinto-opas: https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/105990.0/159

 

Jos haluat kysyä jotain syksyn kursseista, laita minulle sähköpostia (leena.maria.heikkola@abo.fi)  ja voidaan sopia zoom-tapaaminen.

 

LUKUKURSSIT

Saat kurssien suorittamisesta lisätietoa suoraan Leena Marialta.

 

Kasian kurssit:

PERUSOPINNOT

FONOLOGIA JA MORFOLOGIA (opettajat: Anna Korhonen ja Katarzyna Wojciechowicz)

Aika: Periodit 1 ja 2, ma 10.15-11.45 ja ke 10.15-11.45; Kurssi alkaa 31.8. klo 10.15

Paikka: Ensimmäisen periodin aikana opetus on  Zoomissa: https://aboakademi.zoom.us/j/63359839434; Meeting ID: 633 5983 9434

Moodle: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=6081

Opinto-opas: https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/105008.0/131?period=2020-2022

 

PRAGMATIIKKA JA SEMANTIIKKA

Aika: Periodit 1 ja 2, ma 12.15-14.00; Kurssi alkaa 7.9. klo 12.15

Paikka: Ensimmäisen periodin aikana opetus on Zoomissa https://aboakademi.zoom.us/j/674575987 Meeting ID: 674 575 987

Moodle: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=6082

Opinto-opas: https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/FI00CD01/16882?period=2020-2022

 

Jutan lukukurssit:

Finsk deckarlitteratur

https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=5474

 

Läskurs i finsk barn- och ungdomslitteratur

https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=3212

 

Kalevala

https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=3211

 

HUOM! Modernin suomenkielisen kaunokirjallisuuden kurssi on siirtynyt perusopintoihin ja on tästä lukuvuodesta lähtien lähiopetuskurssi. Kurssi järjestetään ensimmäistä kertaa keväällä 2021. (Opettajat: Anna Korhonen ja Jutta Rosenberg)

Hyvää lukuvuoden alkua ja tervetuloa tiedotustilaisuuteen 31.8.

Hyvä suomen kielen väki

Toivotan kaikki uudet opiskelijat tervetulleiksi Åbo Akademiin ja suomen kielen oppiaineeseen! Jo tutuille opiskelijoille, tutkijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalke toivotan niin ikään hyvää uuden lukuvuoden alkua. Toivon, että niin opiskelijat kuin henkilökuntakin ovat onnistuneet viettämään hyvän ja voimia antavan kesän!

KORONASYKSY

Alamme uuden lukuvuoden koronaviruksen varjossa. Olemme kuitenkin keväällä karaistuneet ja oppineet toimimaan etäyhteyksien kautta sekä noudattamaan turvavälejä, käsihygieniaa ja muita viruksen leviämistä estäviä hyviä tapoja. Pandemiatilanne muuttuu jatkuvasti, ja ÅA joutuu tekemään päätöksiä muuttuvan tilanteen mukaan.  Ajantasaiset tiedot korona-ajan toimintatavoista on ÅA:n koronasivuilla: https://www.abo.fi/nyheter/anvisningar-for-abo-akademis-personal-och-studerande/.

Uudet opiskelijat alkavat opintonsa lähiopetuksessa ja vanhemmat opiskelijat etäopetuksessa. Ne vanhemmat sivuaineopiskelijat, jotka osallistuvat ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarkoitetuille kursseille, tulevat lähiopetukseen. Jos lähiopetuskurssin osallistujalla on mitään flunssan oireita tai jos on omaehtoisessa taikka määrätyssä karanteenissa, ei pidä tulla kampukselle. Tällaisissa tapauksissa tai jos kuuluu riskiryhmään, on hyvä ilmoittaa opettajalle, että ei voi osallistua lähiopetukseen.

Huomattavaa on myös se, että henkilökunta tekee töitä ensisijaisesti etätyönä. Niinpä opiskelijoiden kannattaa varautua ottamaan yhteyttä sähköpostitse tai kurssien yhteydessä, koska opettajat eivät välttämättä tee töitä työhuoneissaan.

 

TIEDOTUSTILAISUUS MAANANTAINA 31.8.2020

Pidämme vuotuisen lukuvuoden alun tiedotustilaisuuden Kramerissa ja Zoomissa maanantaina 31.8. klo 12.15-13. Ensimmäisen vuoden opiskelijat tulevat ensisijaisesti paikalle ja muut opiskelijat voivat osallistua Zoomissa. Tässä Zoom-yhteyden tiedot:

Zoom Meeting

https://aboakademi.zoom.us/j/61169205119?pwd=ZXRIK1ptL2RONU5EdmFCVmE5MGJWUT09

Meeting ID: 611 6920 5119

Passcode: (Saa pyydettäessä Urpolta)

Tiedotustilaisuudessa kerrotaan uuden lukuvuoden kursseista, kurssivaatimuksista ja keskustellaan korona-ajan järjestelyistä. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus esittää palautetta ja toiveita oppiaineelle.

Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee osallistumaan tiedotustilaisuuteen!

Urpo Nikanne

CFP: Språkets funktion 17, 3.-4.6.2020, Åbo Akademi

CALL FOR PAPERS

SPRÅKETS FUNKTION 17

Seitsemästoista Språkets funktion -symposium pidetään Åbo Akademissa 3.-4.6.2020 (keskiviikko ja torstai).

Symposiumin pitopaikka on luentosali Helikon Åbo Akademin Arken-rakenuksessa (osoite: Tehtaankatu 2, 20500 Turku). Kartan saa  osoitteesta https://www.abo.fi/kartor/

Symposiumissa keskustellaan vakavasti mutta rennosti kielen syvimmästä olemuksesta ja kielentutkimuksen perimmäisistä kysymyksistä, riskinottoa kaihtamatta. Kielestä eivät ole kiinnostuneet vain kielitieteilijät vaan myös muiden tieteiden harjoittajat. Symposiumin otsikko ”kielen funktio” johtuu siitä, että kaikki kieltä tutkivat tieteenharjoittajat törmäävät kielen funktioon vähintään kolmella tavalla:

– Mikä on kielen osuus tutkimassani asiassa?
– Mitkä ovat kielen tehtävät ja onko niistä jokin tärkeämpi kuin muut?
– Miksi kieli ylipäätään on ja miksi se on sellainen kuin on?

Symposium on kaksikielinen: sekä esitelmissä että keskusteluissa voi käyttää vapaasti ruotsia tai suomea. Tarvittaessa myös muukin kieli käy.

Pyydämme lähettämään aiheen ja esityksen keskeistä sisältöä kuvaavan HYVIN lyhyen abstraktin (max 50 sanaa) viimeistään vappuna, 1.5.2020. Abstraktit lähetetään sähköpostitse osoitteeseen urpo.nikanne@abo.fi.

Lisätietoja symposiumista antaa Urpo Nikanne (urpo.nikanne@abo.fi).

***

Det sjuttonde  Språkets funktion symposiet arrangeras i Åbo 3.-4.6.2020 (onsdag och torsdag).

Symposiet hålls i aud. Helikon i Åbo Akademis Arken-byggnad (adress: Fabriksgatan 2, 20500 Åbo). Kartorna hittas här: https://www.abo.fi/kartor/


I symposiet diskuteras språkets djupaste väsen och språkforskningens grundläggande frågor allvarligt men avslappnat, utan att försöka undvika risker. Inte bara språkvetare är
intresserade av språket utan också forskare inom andra vetenskapsgrenar. Symposiets
temabeteckning ”språkets funktion” hänvisar till det faktum att alla forskare som arbetar
med språket måste ta ställning till dess funktion minst på följande tre sätt:

– Vad är språkets funktion i det ämne som jag forskar i?
– Vilka är språkts funktioner? Är någon av dem viktigare än de andra?
– Varför finns språket över huvud taget och varför är det sådant som det är?

Symposiet är tvåspråkigt: i både föredrag och diskussionen kan man fritt använda svenska
eller finska. Vid behov kan även andra  språk användas.

Vi ber att intresserade skickar föredragets rubrik och ett VÄLDIGT kort abstrakt (max 50 ord) senast den 1.5.2020 via e-mejl till urpo.nikanne@abo.fi.

Urpo Nikanne (urpo.nikanne@abo.fi) kan ge vidare information om symposiet.

 

Tervetuloa! Välkomna!

Seminar on cognitive communication and swallowing in MS in Masku and Turku 16.–17.1.2020 – Let’s communicate!

(Opiskelijat voivat osallistua ja suorittaa 5 op:n kurssin. / Studerande kan delta och få 5 sp. / Students can participate and get 5 ECTS.)

Se nedan för svenska.

See below for English.

_________

Turussa ja Maskussa järjestetään seminaari MS-tautiin liittyvistä kognitiivisista kommunikaatiohäiriöistä ja nielemisen ongelmista 16.–17.1.2020 (ks. ohjelma liitteessä). Seminaari järjestetään yhteistyössä Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen ja Åbo Akademin sekä Rehabilitation in MS (RIMS)-verkoston Communication and Swallowing SIG:n (special interest group) kanssa. Seminaari on englanninkielinen.

Seminaariin voi osallistua ilmaiseksi (ei sisällä ruokia). Jos haluat nauttia seminaarissa tarjottavat ruokailut (lounas ja iltapäiväkahvit to Maskussa ja pe Turussa), ne voi ostaa erikseen Åbo Akademin nettikaupassa (30 e):

https://shop.abo.fi/p/939-eurims-sig-communication-swallowing-in-between-meeting-lets-communicate-16-1712020/

Jos tulet muualta kuin Turun seudulta, seminaariin voi osallistua hintaan 83 e, mihin kuuluu seminaarin ja ruokailujen lisäksi 1 hotelliyö Helmi Hotellissa, bussimatkat Maskuun ja illallinen to 16.1. klo 19 Teini Ravintolassa. (Illalliseen voi osallistua myös omakustaisesti.) Myös tämän osallistumismaksun voi maksaa yllä olevan linkin kautta ÅA:n nettikaupassa.

OPISKELIJAT: Opiskelijat voivat suorittaa seminaarista 5 opintopisteen erikoistumiskurssin Åbo Akademin suomen oppiaineeseen seuraamalla kaikki esitykset ja kirjoittamalla niistä oppimispäiväkirjan. Kurssi on mahdollista hyväksyttää syventävien opintojen vapaisiin tai erikoistumisopintoihin (tarkista omalta oppiaineeltasi). Lisätietoja Leena Maria Heikkolalta (leena.maria.heikkola@abo.fi).

Jos haluat osallistua seminaariin, täytä liitteenä oleva rekisteröitymislomake ja lähetä se lomakkeessa ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin. Deadline ilmoittautumiselle on jo perjantaina 10. tammikuuta klo 14.00.

Jos sinulla on kysyttävää seminaarista tai ilmoittautumisesta tai kurssin suorittamisesta, ota yhteyttä seminaarin paikalliseen järjestäjään Leena Maria Heikkolaan (leena.maria.heikkola@abo.fi).

_____

Vi organiserar et seminarium om kognitiva kommunikationsstörningar och sväljproblem i MS i Åbo och Masku 16.–17.1.2020 (se program som bilaga). Seminariet organiseras i samarbete med Masku neurologiska rehabiliteringscenter och Åbo Akademi och nätverket Rehabilitation in MS (RIMS)s Communication and Swallowing SIG (special interest group). Seminariet går på engelska.

Det är gratis att delta, men om man vill delta i matserveringen (lunch och eftermiddagskaffe på to och fre), kan man köpa maten genom Åbo Akademis nätbutik (30 e):

https://shop.abo.fi/p/939-eurims-sig-communication-swallowing-in-between-meeting-lets-communicate-16-1712020/

Om du ska övernatta I Åbo, kan man delta I seminariet för 83 e, som innehåller 1 natt I Hotell Helmi, buss till-från Masku och en middag på to 16.1.2020 på Teini restaurant. (Man kan också delta I middagen på egen bekostnad). Också den har avgiften kan köpas via ÅAs nätbutik genom länken ovan.

STUDERANDE: Studerande kan delta i seminariet och få en specialiseringskurs på 5 sp genom att delta i alla föredrag och skriva en inlärningsdagbok. Kursen organiseras av finska språket vid ÅA. Det är möjligt att använda kursen som en specialiseringskurs i fördjupade eller valbara studier (kontrollera med ämnet). Mera information frön Leena Maria Heikkola (leena.maria.heikkola@abo.fi).

Om du vill delta i seminariet, fylla in blanketten (som bilaga) och skicka den e-post i blanketten. Deadline för registrering är redan fredag 10.1.2020 kl. 14.

Om du har frågor gällande seminariet, registreringen eller kursen, ta kontakt med Leena Maria Heikkola, den lokala organisatören för seminariet (leena.maria.heikkola@abo.fi).

_____

We are organizing a seminar about cognitive communication problems and swallowing in MS in Turku and Masku January 16th–17th, 2020 (see program as an attachment). The seminar is organized together with Masku neurological rehabilitation center, Åbo Akademi and Rehabilitation in MS (RIMS) Networks’ SIG (special interest group) Communication and Swallowing.

The participation in the seminar is free (does not include food). If you wish to participate in the lunch and afternoon coffee (Thu and Fri), you can purchase the food separately via the Åbo Akademi webstore (30 e):

https://shop.abo.fi/p/939-eurims-sig-communication-swallowing-in-between-meeting-lets-communicate-16-1712020/

If you are planning to stay the night in Turku, you can participate in the seminar for the price of 83 e, including the seminar, the food, one night in Hotel Helmi, bus travel to and from Masku and a dinner Thu January 16th, 2020. (You can also participate in the dinner at your own cost). Also this participation fee can be bought via the Åbo Akademi webstore (see the link above).

STUDENTS: Students can participate in the seminar and get 5 ECTS by participating in all the presentations and writing a learning diary about them. The course can be used as a specialization course in Master’s Degree or as voluntary studies (check with your subject). More information from Leena Maria Heikkola (leena.maria.heikkola@abo.fi).

If you wish to participate, please fill in the attached form, and return it via e-post to the addresses on the form. Deadline for registration is already on Friday Jan 10th, 2020 at 2 pm.

If you have any questions about the seminar, registration or course, please, do not hesitate to contact the local organizer Leena Maria Heikkola (leena.maria.heikkola@abo.fi).

_______

Liitteet / Bilagor / Attachments:
Registration form (email version)
RIMS_SIG_ program_2020_final

Puhujien kalvoja / Föredragarnas slides / Speakers slides:

Masku Neurological Rehabilitation Centre_RIMS_2020

Hämäläinen_SIG communication Masku 2020

Piia Siivonen & Eeva-Liisa Warinowski: How we work in Masku Rehabilitation Centre

RIMS Talk Sarah El-Wahsh (1)

Arcara_DeBiagi_RIMS_2020-1

Ruhaak_RIMS_SIG_2020_SIG Update

Ruhaak_RIMS_SIG_2020_NBT-1

Ruhaak_RIMS_SIG_2020_Explorative NMES

Heikkola_RIMS_SIG_2020

Finskan kurssit keväällä 2020 – tarkista tästä!

Finskan kevätlukukausi pyörähtää käyntiin ensi viikolla. Tässä kootusti keväällä pidettävien kurssien aloitusajat ja -paikat.

Urpon kurssit

FÖRDJUPADE STUDIER

Kielitieteen teoria ja metodit

Kurssi alkaa ke 8.1 klo 13.30 Kramerissa.

Postseminaari

Seminaari alkaa ti 7.1 klo 10 Urpon työhuoneessa.

Syventävien opintojen seminaarikin jatkuu jonkin aikaa. Ensimmäinen tapaaminen to 9.1. klo 10 Urpon työhuoneessa.

 

LUKUKURSSIT

Saat kurssien suorittamisesta lisätietoa suoraan Urpolta.

Sluttentamen 1

Sluttentamen 2

Specialisering

Affärsspråk

Reklamspråk

 

Leena Marian kurssit

GRUNDSTUDIER

Språkliga normer

Kurssi alkaa ti 14.1 klo 8.30 Kramerissa.

 

ÄMNESSTUDIER

Språklig betydelse och språkanvändning

Kurssi alkaa to 23.1 klo 13.15 Kramerissa.

Proseminarium och kandidatavhandling

Seminaari alkaa ma 13.1 klo 13.15 Kramerissa.

 

LUKUKURSSIT

Kaikilla kursseilla on omat, avoimet sivut Moodlessa. Sieltä löydät ohjeet kurssien suorittamiseen.

Flerspråkighet

Finska som andraspråk

PLT (Personal Language Tutor) (kurs om tandemundervisning)

Luentopassikurssi (Sovi LM:n kanssa teemasta ja käy seuraavassa lukukauden aikana tietty määrä luentoja sovitusta teemasta. Ota yhteyttä LM:aan, jos haluat suorittaa kurssin.)

 

Kasian kurssit

GRUNDSTUDIER

Syntax

Kurssi alkaa ti 7.1 klo 10.00 Kramerissa.

 

ÄMNESSTUDIER

Ordbildning

Kurssi alkaa ti 7.1 klo 13.30 Kramerissa ja Zoomin kautta (linkki löytyy moodlesta).

 

FÖRDJUPADE STUDIER:

Fördjupad och tillämpad grammatik

Kurssi alkaa ma 16.3 klo 10.00 Kramerissa

 

Jutan kurssit

GRUNDSTUDIER

Finsk skönlitteratur

Kurssi alkaa 20.1 klo 10 Smedjanissa.

 

LUKUKURSSIT

Kaikilla kursseilla on omat, avoimet sivut Moodlessa. Sieltä löydät ohjeet kurssien suorittamiseen.

Läskurs i modern finsk skönlitteratur

Kalevala                                                                                                

Läskurs i finsk barn- och ungdomslitteratur.

 

Oikein hyvää uutta vuotta ja mukavaa kevätlukukautta kaikille!

Ulkomaan lehtorin päiväkirja

tä kirjoittaessani odottelen iltapäivän luentoni ”Suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri” alkamista. Kurssi on ollut erittäin suosittu, ja tänä vuonna kurssilla on myös seitsemän opiskelijaa, jotka kävivät sen viime vuonna. Taisin vahingossa antaa liian hyvät arvosanat! “Onko totta että pojat kutovat?”

 

Mikä saa ranskalaiset opiskelijat kiinnostumaan suomen kielestä? Yllättävin vastaus tuli eräältä ranskalaiselta pojalta: Kaija Koo! Ranskalainen, englantia pääaineena opiskellut poika oli saanut kipinän Kaija Koon musiikista. Toinen suosikki on Jenni Vartiainen. Poikaa viehättävät ennen kaikkea pitkät vokaalit.

Millaista opiskelu Ranskassa on Suomeen verrattuna? Tiivistäen tärkeintä ovat arvosanat. Kilpailu on tajuttoman kovaa, ja opiskelijat ovat erittäin kilpailuhenkisiä.

Millaista sitten on opettaa ja tehdä töitä Ranskassa? Kaiholla muistelen vaikka sijaisuutta Yrkehögskolan Noviassa Tammisaaressa. Korvapuustin tuoksua ja reippaita pohjalaisia, jotka veivät opettajan asemalle autolla, kun tämä kipitti jäällä koroissaan. Ranskalaiset opiskelijat ovat kyllä enimmäkseen mukavia, mutta työntekijän asema on erittäin byrokraattinen ja informaatio kulkee hitaasti. Itse jouduin odottamaan työtodistusta kolme kuukautta, samaten palkkaa. Tänä aikana kehityin pirkkaniksien kuningattareksi.

Jälkikäteen en enää pystyisi samaan. Maslowin tarvehierarkian mukaisesti perustarpeet tulee olla hyvin hallussa, jotta jaksaa tehdä töitä. Ranskassa käytännön asioiden eteen on nähtävä paljon vaivaa, joka vaatii tavatonta kärsivällisyyttä. Kohtelu on ajoittain aika töykeää, ja suomalaisena on usein liian pehmeä. Yliopistohierarkiasta kertoo se, että päärakennuksen koppalakkinen mies kielsi minua käyttämästä hissiä: ”Se on vain henkilökunnalle!” Sain lopulta ajella hissillä, kun näytin korttiani. Ehkä menen sinne vain ajelemaan hissillä! Pariisi kaupunkina on tavattoman kallis, mutta myös kaunis.

Toivon, etten ole antanut oppilaille liian idyllistä kuvaa Suomesta, mutta arkiasioiden helppous ja opiskelun ja hierarkian epämuodollisuus sekä avuliaisuus eivät ole enää itsestäänselvyyksiä. Millaisen neuvon antaisin finskan opiskelijoille  Ehkä hieman jannesaarikivimäisen: kannattaa lukea niitä yllättäviäkin kursseja. Lisäksi kannattaa kuunnella musiikkia. Teillä on finska språketilla hieno laitos ja todella kaunis kampus. Älkää ottako niitä itsestäänselvyyksinä!

Blogin on kirjoittanut Laura Parkkinen, joka toimii suomen opettajana Pariisissa lukuvuonna 2018 – 2019.

Spremi, Språkvetenskapliga forskarseminariet vid Åbo Akademi

Fall 2019

PLACE: Jöns Budde,

TIME: Thursdays every second week (even weeks) 15:15-17.

 

Program

 

Week 38 (19 September 2019)

Irina Spita (Russian Language and Literature) Russian diminutives in two post WWII novels

 

Week 40 (3 October 2019)

Jutta Rosenberg (Finnish Language) Hashtags and Syntax

 

Week 42 (17 October 2019)

Joanna Pitura (Pedagogical University of Krakow) Designing technology-mediated genre-based instruction to develop L2 speaking skills among English Philology students.

NB! This time we will meet in aud KRAMER (and not in Jöns Budde as we normally do)

 

Week 44 (31 October 2019)

Gustav Olsson (Åbo universitet, Russian Language) Oregelbunden ordbildning – låneverb i ryskan och bildandet av aspektpar

 

Week 46 (14 November 2019)

Martin Gill (English Language and Literature) ‘Post-civility’ and the public sphere: the Brexit debate in comments to Express online”.

 

Week 48 (28 November 2019)

Sofie Henricson (Swedish Language) Linguistic Landscapes

 

Week 50 (12 December 2019)

Camilla Vásquez (University of South Florida) TBA (NB! We may need a bigger room for this talk.)

Finskan kurssit syksyllä 2019 – Tarkista tästä!

Finskan syyslukukausi pyörähtää käyntiin ensi viikolla. Tässä kootusti syksyllä pidettävien kurssien aloitusajat ja -paikat.

 

Urpon kurssit

ÄMNESSTUDIER

Finska språkets variation och förändring

Kurssi alkaa ke 4.9. klo 13.30 Kramerissa

 

FÖRDJUPADE STUDIER

Seminarium pro gradu i finska språket

Seminaari alkaa to 5.9. klo 10.15 Urpon työhuoneessa.

Avhandling pro gradu i finska språket

Seminaari alkaa ti 3.9. klo 10.15 Urpon työhuoneessa.

 

LUKUKURSSIT

Saat kurssien suorittamisesta lisätietoa suoraan Urpolta.

Sluttentamen 1

Sluttentamen 2

Specialisering

Affärsspråk

Reklamspråk

 

Leena Marian kurssit

GRUNDSTUDIER

Muntliga och skriftliga övningar

Kurssi alkaa ti 3.9. klo 8.30 Kramerissa

Kurssi järjestetään yhdessä ÅA-Vaasan finskan didaktiikan kanssa. Kurssin toinen opettaja on Anna Korhonen ÅA-Vaasasta.

 

ÄMNESSTUDIER

Inlärning och analys av andra språk

HUOM! Kurssi alkaa to 12.9. klo 12.30 (HUOM! Kurssi alkaa vasta viikolla 37, ja opetusaika on hieman aikaisempi.)

Proseminarium och kandidatavhandling

Kandisemma alkaa ma 9.9. klo 14.15 (HUOM! myöhäisempi aloitusaika!)

 

LUKUKURSSIT

Kaikilla kursseilla on omat, avoimet sivut Moodlessa. Sieltä löydät ohjeet kurssien suorittamiseen.

Flerspråkighet

Finska som andraspråk

PLT (Personal Language Tutor) (kurs om tandemundervisning)

Luentopassikurssi (Sovi LM:n kanssa teemasta ja käy seuraavassa lukukauden aikana tietty määrä luentoja sovitusta teemasta. Ota yhteyttä LM:aan, jos haluat suorittaa kurssin.)

 

Saijan kurssit

GRUNDSTUDIER

Fonologi och morfologi

Kurssi alkaa ti 3.9. klo 10.15 Kramerissa

 

Jutan kurssit

LUKUKURSSIT

Kaikilla kursseilla on omat, avoimet sivut Moodlessa. Sieltä löydät ohjeet kurssien suorittamiseen.

Läskurs i modern finsk skönlitteratur

Kalevala

Läskurs i finsk barn- och ungdomslitteratur.

 

Oikein mukavaa uutta lukuvuotta kaikille!