Etikettarkiv: livslångt lärande

Från öpu-studerande till öpu-föreläsare

Jag behövde en föreläsare till en informationssökningskurs eftersom en av föreläsarna jag bokat fick förhinder. Jag funderade vem jag med kort varsel skulle kunna kontakta och kom att tänka på en tidigare öpu-studerande inom ämnet informationsvetenskap, som var insatt i informationssökning och informationskompetens ur släktforskarvinkel. Sagt och gjort jag mejlade Gunilla Peräsalo och hon nappade direkt! Föreläsningen var givande och intressant och jag gissar att många som deltog i den föreläsningen kommer att ta en titt på sin släkt med hjälp av den information Gunilla hade att ge. Jag gjord det i alla fall.

Gunilla inledde sina öpu-studier sommaren 2007 då hon provade på en kurs inom ämnet informationsvetenskap (som då hette informationsförvaltning),  Bok- och bibliotekshistoria hette kursen. Gunilla jobbade redan med liknade uppgifter och ville få bibliotekariebehörighet*. Så hösten 2007 då studiehelheten omfattande 60 sp körde igång hoppade hon ivrigt på.

Gunilla säger sig ha haft stor nytta av öpu-studierna både i sitt jobb men också med tanke på de kortkurser hon håller för släktforskare. Och hon konstaterar vidare att ”kurshelheten informationsvetenskap är en bra helhet för många yrkesgrupper inte bara för bibliotekarier, utan också för andra som jobbar med information”. Gunilla jobbar idag som amanuens på Riddarhusets bibliotek och arkiv där hon trivs bra.

Gunilla konstaterar beträffande det livslånga lärandet att ”det är aldrig för sent att fördjupa sina kunskaper eller att lära sig något nytt. Att få teori till det som man i praktiken jobbat med breddar den kunskapsgrund man står på.” Även om man som vuxenstuderande är motiverad så krävs det en hel del att vid sidan av jobbet studera. Gunilla nämner att en hel del hemsysslor blev ogjorda emellanåt. Vuxenstudier vid sidan av jobb, trots att det är tungt, är hon inte heller främmande för i framtiden. Regelbundet tittar hon på öpu:s kursutbud. Vuxenpedagogik skulle intressera, säger hon.

*) Enligt biblioteksförordningen ger studier i ämnet informationsvetenskap tillsammans med en examen behörighet för jobb vi allmänna bibliotek.

Lättaste sättet att gå vilse idag är att stå kvar på samma ställe

Mark Levengood gästföreläste under rubriken ”Aldrig sluta lära, om lust, motstånd och möjligheter” på Point College under veckan för livslångt lärande. Jag hade nöjet att vara i Borgå då och kunde ta del av förläsningen.

På sitt charmerande och humana sätt föreläser Levengood så man skrattar och njuter på samma sätt som då man lyssnar på stand-up komiker. Men i den här showen talas det om den stora kärleken till vuxenutbildning, alltså då man är i den åldern att man verkligen vill lära sig och inte är tvungen. Liksom jag själv hittade Levengood glädjen i studier via Finns folkhögskola, en studieform som tydligen passade oss båda och resulterade i att vi fortsatte studera.

Vidare pratade han om att vikten av livslångt lärande, vi måste lära oss vilken kunskap vi verkligen måste ta till oss och vad vi istället kan slå upp då vi behöver informationen. Och vi blir aldrig för gamla för att lära, vi kan lära oss fram till den dag vi dör. Det är bara vår studieteknik som rostar!

Vi blir aldrig fullvuxna i en värld som utvecklas så fort som vår, så det gäller att hänga med! Stå inte kvar på samma ställe, för då är risken stor att du går vilse! Levengoodska visdomsord värda att tänka på.

Vi ses i studiernas och det livslånga lärandets tecken!