Kategoriarkiv: Okategoriserade

Personalpresentation: Minea Dahlbacka

Minéa Dahlbacka

Hej! Minéa Dahlbacka heter jag och har jobbat drygt ett år som sekreterare på Öpu i Åbo. Till mina arbetsuppgifter hör bl.a. registrering av studerande, utskrift av intyg, tentamensadministration och så är jag även engagerad inom projektet #toinenreittiyliopistoon.

Speciellt roligt har det varit att få vara med i processen kring utvecklandet av de nya Öpulederna. Fritiden tillbringas till största delen med familjen och att köra omkring barn till olika hobbyer. När jag har tid och ork försöker jag träna löpning, helst i skogen, och så cyklar jag lite ibland.


Notera att Öppna universitetet också har ett Instagramkontot, som Minéa administrerar!

https://www.instagram.com/oppnauniversitetet/

Personalpresentation: Nancy Pettersson

Jag, Nancy Pettersson, har ett givande och omväxlande jobb som utbildningsplanerare för informationsvetenskap, företagets organisation och ledning, internationell marknadsföring samt redovisning. Jag drar också själv kurser inom ämnet informationsvetenskap. En nyhet för min del är att jag drar kursen Akademiska studiefärdigheter, en perfekt kurs för dig som vill prova på om universitetsstudier är något dig.

 

På min fritid är jag fullt sysselsatt av en evig husrenovering, trädgårdsarbete och att skämma bort min katt.

 

 


#entuggakunskap
#öppnauniversitetet
#kontinuerligtlärande
#organisationochledning
#redovisning
#informationsvetenskap
#akademiskastudiefärdigheter

Personalpresentation: Pernilla Rauma

Jag heter Pernilla Rauma och sedan dryga 15 år tillbaka jobbar jag som utbildningsplanerare på ÖPU. Min väg gick via praktiska yrken såsom trädgårdsmästare och florist och därefter följde pedagogikstudier (PeM) och yrkeslärarbehörighet. Mina ämnen just nu är pedagogik (allmän och vuxen), förskole- och nybörjarundervisning, skolpsykologi, socialpolitik och statskunskap med masskommunikation.
Jag får många frågor om pedagogik och behörighet och jag gläder mig varje gång jag fått hjälpa till på vägen så att den studerande når sitt mål.

Fritiden tillbringar jag oftast hemma och gärna ute i trädgården men i slutet av november blir jag en hängiven julfantast som tillverkar dörrkransar, pyntar och bakar. – Har du frågor och funderingar: tveka inte, ta kontakt!

//Pernilla

Öppna universitetet öppnare än vanligt i coronatider

De öppna universiteten runt om i landet var snabba att räcka ut en hjälpande hand när coronakrisen stängde landets universitetscampus och undervisningen flyttade ut på distans. En stor del av vårens distanskurser vid öppna universiteten gjordes avgiftsfria för examensstuderande vid landets alla universitet. Inledningsvis gällde det över hundra studiehelheter och mängden har ökat vart efter.

Genom det här ville man bredda utbudet av distanskurser, för att stöda universitetens examensstuderande genom coronakrisen. Den tillfälliga avgiftsfriheten gäller fram till slutet av juli.

majlen saarinen

Majlen Saarinen.

Utbildningschef Majlen Saarinen vid Åbo Akademis öppna universitet (Öpu) är glad över att samarbetsnätverket kunde agera snabbt.

– Det var upp till bevis som gällde när det verkligen behövdes. Från idé till ett riksomfattande kursutbud kom vi på mindre än en vecka. Särskilt överraskad är jag ändå inte, vi har ett välfungerande samarbete sedan länge.

Öppna universitetens samarbetsnätverk Avoin Foorumi grundades 2004 och samtliga öppna universitet i Finland är representerade där.

– Det breddade kursutbudet har tagits tacksamt emot av studerande vars studieplaner plötsligt ändrade på grund av coronapandemin. Många kan inte heller genomföra planerade praktikperioder eller deras sommarjobb blir inte av på grund av situationen, då har de nu större möjlighet att studera istället, säger Saarinen.

Coronapandemin påverkade förstås också verksamheten vid de öppna universiteten, genom att närstudier inte längre var möjliga att genomföra.

– Öppna universitetet vid Åbo Akademi har jobbat med nätkurser i över tjugo år, så våra lärare och planerare är vana och behövde inte göra något digiskutt. Enstaka kurser hade närstudier eller tentamen man fick planera om till distans istället.

Enligt Saarinen hoppas man kunna erbjuda höstens kurser enligt planerna, vid behov kan fler kurser föreläsningskurser omarbetas till distanskurser. Däremot har sommarkurser efterfrågats mera nu, främst på grund av att studerande inte fått de sommarjobb de utlovats, och därför gärna studerar mera.

– Vi har till exempel två kurser i historia som Öpu arrangerar på initiativ av professorn i historia.

Klicka här för Öppna universitetets sommarkursutbud. Kurserna är öppna för både studerande och andra intresserade. Via samma länk kommer du också vidare till de öppna universitetens gemensamma studieutbud, där kurserna är avgiftsfria för examensstuderande (till 31.7) men öppna för alla intresserade. Följ med! Sidorna kommer ännu att kompletteras under våren och sommaren!

Du kan börja anmäla dig till höstens Öpukurser från och med den 17 augusti. Kursutbudet publiceras på adressen www.abo.fi/opu.

Personalpresentation: Johanna Fredenberg

Jag heter Johanna Fredenberg, är utbildad bildkonstnär och miljöbiolog, och jag arbetar som planerare för naturvetenskaper och hållbar utveckling. Jag fungerar också som lärare i på nätkurser som berör olika aspekter av hållbarhet. I dagens värld kan jag inte tänka mig ett viktigare jobb, än att få sprida kunskap om hur vi kan leva så att vi tar hand om både planeten och varandra.
#kontinuerligtlärande #farmaci #hållbarutveckling #hållbarhetsmålen #toinenreittiyliopistoon #opuleden #naturvetenskaper #äppeltuggan

Och så vill alla Johannas kolleger passa på att gratulera Johanna som fyller 50 år i dag! Som ni ser har hon världens mest bedårande breda och genuina leende och benämns som
-Positiv, glad
-Hjälpsam, arbetsam
-Noggrann, estetisk

 

 

 

Grattis Johanna!

”Insikt är inlärning och början på något nytt” – från närstudier till distans

Vem är Anette? Din arbetsbakgrund och –erfarenhet
Jag är en 43-årig närpesisk mamma till två döttrar. Jag beskrivs ofta som väldigt ofinländsk då det kommer till min personlighet. Jag pratar ofta, mycket och högt. Jag har lika nära till både skratt och gråt som till många andra av mina känslor.

Jag är utbildad socionom (YH), gått en specialisering i psykiatri samt är legitimerad psykoterapeut med inriktning på familjeterapi. Jag har arbetat både direkt och indirekt med beroende och psykisk ohälsa de senaste 20 åren. Inledde min yrkesbana som anställd på behandlingshem, fortsatte till vuxenutbildningen som ansvarig utbildare och de senaste sex åren har jag arbetat inom den öppna vården, inom missbrukarvården och psykiatrin, både med vuxna, ungdomar och familjer. I år har jag paus från det kliniska arbetet och jobbar på Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård med Ninni-verksamheten. Denna verksamhet riktar sig till barn och ungdomar som lever i familjer med beroende och/eller psykisk ohälsa. Vid sidan om arbetar jag med drogförebyggande arbete åt Närpes stad i form av att jag föreläser och diskuterar på föräldramöten samt med elever/studerande i högstadiet och på andra stadiets utbildning.

Processen och utmaningar med att omvandla en närstudiekurs till distanskurs på mycket kort tid, dessutom som förstagångs öpulärare!
Jag har föreläst rätt mycket de senaste åren så i sig var det inte främmande. En ”avdammning”och rejäl uppdatering av materialet var nödvändigt, men annars var jag redo att möta de studerande. Det jag njuter allra mest av är att få möta grupper av människor och i dialog leda inlärningen. Personligen tror jag att detta är ett av de mest effektiva sätten för att inlärning ska ske: att i dialogen möta människorna där de befinner sig just nu och själv, eller via gruppen, ge gensvar. Då kan en förändring ske, en inlärning, som är den egna. I och med att detta är min egen övertygelse så blev det en stor besvikelse då jag insåg att jag inte skulle få jobba i gruppen. Detta följdes av en lätt och övergående skräck-känsla då jag insåg att jag skulle skapa något på Moodle. En plattform som jag, trots ivriga försök, inte lyckats komma överens med tidigare. Tack vare ypperlig handledning och stöd av utbildningsplanerare Pernilla Rauma och ÅA:s helpdesk för oss med IT-handikapp, så lyckades jag lära mig plattformen ganska smidigt. Jag tycker om att vara kreativ och tack vare att jag undervisat och arbetat inom området så visste jag vad jag ville förmedla åt kursens deltagare. Innehållet och strukturen var därför lätt att skapa. Då jag gör det igen så är min önskan och mitt mål att hålla någon del som ett webinarium, vi har blivit duktiga på det under denna tid.

Hur har du upplevt kurstiden? Kontakten till kursdeltagarna, förmedla all den kunskap du vill förmedla, motivera deltagarna osv.
Eftersom jag endast arbetat med vuxenutbildning så har jag länge haft som utgångspunkt att den egna inlärningen och den egna processen är studerandes eget ansvar. Därför bad jag alla deltagare att skriva ned de egna inlärningsmålen och vilken kunskap de behöver, i inledningen av kursen. Detta är således det mål som de själva har, sedan sätter kurskraven och jag som utbildare, ramarna för bedömningen. I studerandes egna målsättningar kan jag till viss del, läsa in intresset och motivationen för kursen, vi har alla olika mått av dessa två inför olika ämnen. Detta blev tydligare för mig att göra i skrift än i dialog.

Kontakten till kursdeltagarna har varit liten, via meddelande och e-post samt den feed-back jag gett på de skriftliga arbetena. Det jag saknat är att debattera och diskutera med gruppen. Jag har funnit mig själv prata högt med skärmen då jag bemött det jag läst. Ämnet som sådant är betjänt av möte mellan utbildare och studerande men i och för sig är även distanskontakt en kontakt.

Dock återstår det att se vad deltagarna tycker om kursen, därför är utvärderingen så pass viktig: jag vet vad jag vill förmedla men att förmedla det på ett sätt så att budskapet blir rätt är den stora utmaningen med all kommunikation och all inlärning.

Bästa händelsen eller känslan eller vad du tar med dig efter den här kursen?
Bästa känslan har jag fått då jag läser i texten att någon har börjat se fenomen och händelser, andra människor eller sig själv ur ett nytt perspektiv. Insikt är inlärning och början på något nytt. Det är det överlägset bästa med både pedagogyrket och terapeutyrket: gåvan att få vara med tillsammans med en annan människa på resan mot förändring.

Sedan hade jag rätt roligt för mig själv då jag spelade in en film på en liten del av studieblocket. Det blev rätt många tagningar då redigeringskunskaperna är mycket små.

Personalpresentation: Christina Teirfolk

Jag heter Christina Teirfolk och jag jobbar som utbildningsplanerare. Jag stortrivs med att få vara en del av kunskapsnätverket som Öpu tillsammans med våra samarbetsparter runt om i Svenskfinland utgör. Kursplanering, samarbete, kommunikation och marknadsföring blir aldrig tråkigt!

Om du har tankar och frågor om hälsokunskap, välfärdsteknologi, krispsykologi, småbarnspedagogik, social- och hälsovårdsadministration eller studievägledning i Vasa – kontakta mig!

När jag inte jobbar laddar jag batterierna med stavgång eller vattenlöpning. Bäst trivs jag vid bakbordet, i trädgården och på villan.

//Christina

Personalpresentation: Charlotte Grägg

Mitt namn är Charlotte Grägg och jag jobbar som utbildningsplanerare. Jag började arbeta vid öppna universitet för 1,5 år sedan. Det gångna året har varit ett spännande, mångsidigt och lärorikt arbetsår. Jag har haft förmånen att få planera, arrangera och koordinera många intressanta kurser och studiehelheter i Svenskfinland. Jag ansvarar för ämnena arbetsplatspsykologi, flerspråkighetsdidaktik, specialpedagogik, ungdomsvetenskap och utvecklingspsykologi.

Under året har jag fått träffa många trevliga kursdeltagare, utbildare och samarbetspartners. Till arbetet har också hört ett intensivt samarbete med sakkunniga vid vårt universitet. Öppna universitetet består av ett stort nätverk och jag känner mig glad att få ingå i detta öpugäng.

Under min fritid ägnar jag mig åt motion och rörelse. Mitt hjärta klappar extra varmt för body tabata, body pump, fysiokimppa, zumba och vattengymnastik. Även cykling, simning och vandring i skog och mark hör till fritiden.

Är du intresserad av att studera ungdoms- och arbetslivsfrågor, undervisning och lärande ur ett specialpedagogiskt perspektiv alternativt utvecklingspsykologiska kurser eller temahelheter, ta gärna kontakt. Jag hoppas vi ses i öpu-sammanhang!

//Charlotte

Personalpresentation: Christina Loo

Hej! Jag heter Christina Loo och jobbar som kurssekreterare på öppna universitetet.
Mitt jobb består till stor del av information och marknadsföring. Jag försöker bland annat se till så att informationen för våra kurser är up-to-date på webben, anslagstavlan och i Peppi. Det är också jag som, under normala omständigheter, har hand om skyltningen till öpus kurser i Academill.

På fritiden hittar ni mig ofta vid sidan av en fotbollsplan, då jag följer någon av mina tre barns matcher. Men också promenader med hunden, löpning och läsning är sådant som jag gärna sysselsätter mig med på fritiden.
Är det något du undrar över, stort eller smått, så är det bara att ta kontakt. Då allt återgår till det normala igen, så hittar ni mig på B7 i Academill i Vasa.

Med önskan om en Glad Påsk och en fin vår!

//Stina

Personalpresentation: Carina Gräsbeck

Tycker du att kommunalpolitik känns knäppt? Eller har du alltid drömt om att lära dig programmera?

Vår utbildningsplanerare Carina Gräsbeck, hjälper dig att hitta rätt kurs.

Carina är nästan en del av möblemanget och har jobbat med öppna universitetet i flera decennier.

Hon ansvarar för allt från sociologi, offentlig förvaltning, statskunskap, nationalekonomi, informationssystem och informationsteknologi till interkulturell kommunikation och religionsvetenskap. Carina kan du närma dig i nästan vilka studiefrågor som helst och hon svarar också snällt i telefon.