Diskussioner med 48 språkbadsenheter gav nya tankar – ett kort sammandrag av resultaten

Jag, Riikka Paloluoma, erbjöd 30 minuter långa diskussionstillfällen på distans åt alla språkbadsenheter runtom i Finland tidigare på vårterminen. Syftet med diskussionerna var att få en uppdaterad helhetsbild av vad som händer i språkbadet och diskutera vad som är aktuellt vid varje enhet.

Sammalagt har jag fått äran att träffa personal i 48 av 82 språkbadsenheter i Nyland, Egentliga Finland och Österbotten under de senaste 10 veckorna. Detta betyder att 58,5 % av alla daghem och skolor med språkbad har ställt upp för diskussioner med mig. Detta är jag mer än tacksam för. Det har varit trevligt och mycket, mycket givande att få nya bekanta inom språkbadet och att få höra om personalens tankar och önskemål.

Läget i språkbadet är till stor del likadant i de flesta enheter oavsett utbildningsstadium. Vikariesituationen är svår i hela landet och många av enheterna har nämnt att det är omöjligt att få språkligt kompetenta vikarier. Det som också är gemensamt för majoriteten av språkbadsenheterna är bristen på olika samarbetsformer speciellt nu ”efter” pandemin. Under den värsta tiden av pandemin fick man inte träffas och många blev tvungna att skjuta upp eller inhibera gemensamma aktiviteter. Majoriteten av dem som jag diskuterat med har efterlyst behovet av att träffa andra inom språkbadet och att få byta tankar om t.ex. undervisningsmetoder och -material med nån som undervisar i samma årskurs eller ämne. Detta behov verkar vara störst bland ämneslärarna på högstadienivå. Specialundervisningen har därtill lyfts fram som ett stort och allt mer vanligare tema som önskar behandlas vid möjliga framtida sammankomster. Även möjlighet att ta språkbadsrelaterade distanskurser eller att få introduktion till språkbadet för nyanställda har efterfrågats av ett flertal enheter.

Stort tack till alla som ställt upp för språkbadsdiskussioner med mig! Diskussionerna är värdefulla inte bara för mig utan också för Åbo Akademi som anordnare av språkbadslärarutbildningarna. När önskemålen är så pass likartade för de flesta språkbadsenheter, blir det lättare för oss här vid ÅA att beakta dem vid planering av kommande fortbildningar och övriga sammankomster. Eventuellt kommer jag att skriva en mer omfattande sammanställning av diskussionerna senare i något annat format vid en senare tidpunkt.

Jag önskar en solig och trevlig första maj till alla bloggläsare!

Den vackra skärgården i Vasa. Foto: Åbo Akademis bildbank

Med hjärtliga hälsningar,
Riikka från Åbo Akademi i Vasa


Text: Riikka Paloluoma
Foto: Åbo Akademis bildbank

Lämna ett svar