Om projektet

Lähde työelämään -projektet, eller på svenska Öppna dörrar (inte officiellt namn), är ett treårigt ESF-projekt som förverkligas genom ett samarbete mellan Åbo universitet, Tavastlands yrkeshögskola, Åbo Akademi, Lapplands universitet, Åbo yrkeshögskola och Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingscentrum. Som huvudman för projektet står karriär- och rekryteringstjänsten vid Åbo Universitet. Projektet förverkligas under tiden 1.5.2010 – 30.4.2013 och har en budget på 1 294 300 euro.

Projektet handlar om att på olika sätt få in element från arbetslivet inkorporerade i studierna, allt från gästföreläsare till projektkurser och praktikplatser.

Inom Åbo Akademi strävar projektet till att bygga upp ett nätverk där undervisningspersonal, kursplanerare och andra intresserade kan föra diskussioner, utbyta erfarenheter, kunskap och material. Utöver detta kommer en guide för undervisande personal att tas fram.

Mera om projektet: http://www.abo.fi/stodenhet/lahde.

Bloggen är grundad av projektkoordinator Laura Johansson. Projektets finansierng stog slut den 30.4.2013. Bloggen upprätthåls efter det av Arbetsforums koordinator, Matias Erlund.

Lämna ett svar