Välkommen till Åbo Akademis bloggar!

Vill du ha en blogg för dig själv, ditt ämne eller den kurs du håller kan du läsa mer under Vill du ha en egen blogg?

 

Här nedan hittar du länkar till ett urval bloggar:

Allmänna ÅA-bloggar
Forskarbloggen
Kanslers blogg
Personalbloggen
Prorektor Mikael Lindfelts blogg
Rektors blogg
Åbo Akademi och samhället | Åbo Akademi University & societal impact

Enheter
Öppna universitetet

Ämnen
Energiteknik
• English language and literature
Etik i en globaliserad värld (biämne)
• Etnologi, folkloristik och kulturanalys
Filosofi
Finska
Gymnastik
• Historia
Master’s Degree Programme in Social Exclusion
Master’s programme in Information and Knowledge Management
Språkbadsbloggen
Systematisk teologi
Visuella studier