Välkommen till Åbo Akademis bloggar!

Vill du ha en blogg för dig själv, ditt ämne eller den kurs du håller kan du läsa mer under Vill du ha en egen blogg?

 

Här nedan hittar du länkar till ett urval bloggar:

Allmänna ÅA-bloggar
Forskarbloggen
Kanslers blogg
Ledningsgruppens blogg
Personalbloggen

Enheter
Biblioteket
Öppna universitetet

Ämnen
Etnologi
Företagets organisation och ledning
Gymnastik
• Historia
Master’s programme in Information and Knowledge Management
Visuella studier