Välkommen till Åbo Akademis bloggar!

Vill du ha en blogg för dig själv, ditt ämne eller den kurs du håller kan du läsa mer under Vill du ha en egen blogg?

Här nedan hittar du länkar till ett urval bloggar:

Enheter
Öppna universitetet

Ämnen
Energiteknik
• English language and literature
Etik i en globaliserad värld (biämne)
• Etnologi, folkloristik och kulturanalys
Filosofi
Finska
• Historia
Master’s Degree Programme in Social Exclusion
Språkbadsbloggen
Systematisk teologi
Visuella studier