Lunchseminarium – sociala medier och kommunikation

Vi ordnade ett litet lunchseminarium med Arbetsforums Lähde Työelämään -projektet, som en slags avslutning till det treåriga projektet. Det var många som beklagade sig över att datumet var olämpligt, så vi beslöt banda in föreläsningarna, inklusive lite diskussioner, så att de som vill kan titta på dem i efterskott. Föreläsningarna finns i Adobe Connect, men kan öppnas genom att klicka på länkarna nedan.

Föreläsningarna från Lähde-lunchseminariet 25.4.2013

Sociala medier, Laura Johansson: https://connect.vasa.abo.fi/p1zlpj0bjdv/

Kommunikationsförmåga, Eiric Timmerbacka, Wärtsilä: https://connect.vasa.abo.fi/p6mk3xvgs1g/

Publicerat i nätverk | Lämna en kommentar

Marknadsföring av samarbetsformer mellan universitet och andra parter

Marknadsföringsmetoder som används i affärsvärlden kan lätt överföras till att marknadsföra universitetets kunnande till potentiella samarbetspartners. Marknadsföring som begrepp kan kort beskrivas som att påverka vissa målgrupper och individer. Med hjälp av marknadsföring strävar man efter att göra organisationen och dess tjänster mer kända. I enkelhet kan man säga att marknadsföring är att göra ett attraktivt löfte och att uppfylla detta löfte.

Målgruppens synvinkel

För att kunna göra ett marknadsföringsmässigt attraktivt löfte, måste man kunna se tjänstens nytta från målgruppens synvinkel. Vilka är motiven för att en potentiell samarbetspartner skulle vända sig till ett universitet, istället för ett företag med klara spelregler om leveranstid och -säkerhet?

Vissa samarbetsformer ger samarbetspartnern konkret affärsmässig nytta, exempel på detta är nytt kunnande och ny arbetskraft (rekrytering), samt i vissa fall möjlighet att få tillgång till universitetets faciliteter och dess breda nätverk.

Det blir genast mycket svårare när det gäller att hitta samarbetspartners som deltar i undervisningsprogrammet. Här finner man nyttan i det långsiktiga arbetet, då undervisningen på sikt kommer att bättre motsvara omvärldens behov. Här kan man klart se en ändring i värderingarna även i företag – man har börjat inse vikten av att vara med och påverka ungdomars val av utbildning och karriärval, samt de förutsättningar de har inför arbetslivet.

Använd begrepp som målgruppen förstår

I universitet talar man ofta ett eget ”språk”, som inte potentiella samarbetspartners nödvändigtvis förstår. Ett praktexempel är uttryck om samarbete med arbetsgivare, vilket brett används i universitet och högskolor. För arbetsgivare är det naturligtvis inte arbetsgivarsamarbete det handlar om, utan universitetssamarbete eller högskolesamarbete, om ens det – genom att istället lyfta fram nyttan av samarbetet, istället för att fokusera på ordet samarbete, kommer man betydligt längre.

Minneslista för dig som marknadsför till arbetsgivare:

 • Glöm universitetets organisationsstruktur
 • Var försiktig med att gå in för djupt på detaljnivå. T.ex. detaljer kring praktikfrågor är ofta invecklade, och behöver inte specificeras till arbetsgivaren.
 • ”Less is more” – vid varje sak du vill berätta, fundera efter om arbetsgivaren verkligen behöver den informationen. Och allt måste man inte berätta samtidigt.
 • Glöm högskolejargongen. Det finns en mängd termer som används allmänt i universitet, men som inte nödvändigtvis är alls bekanta för arbetsgivaren. Använd alltid ”försökskaniner” som läser igenom dina texter.
 • Lova inte sådant som du inte kan uppfylla.
 • Se alltid till att arbetsgivaren vet hur man går vidare med samarbetet. Målsättningen är att få igång en dialog mellan dig och arbetsgivaren.
 • Känn din målgrupp redan då du gör marknadsföringsmaterialet. Testa t.ex. din webbsida med människor som motsvarar målgruppen, och fråga om de tycker budskapet är tydligt, och om de får svar på frågorna.

Kontakta de rätta personerna

Det är A och O att kontakta de rätta personerna hos organisationer man vill initialisera samarbete med. Att använda de allmänna e-post-adresserna (som t.ex. info@arbetsgivare.com) är risken stor, att budskapet aldrig når rätt. Genom att rikta budskapet direkt till den som gör besluten i organisationen, ökar sannolikheten att budskapet når fram. I små företag är beslutsfattaren oftast VD:n, och i större organisationer lönar det sig att kontakta mellanledningen. Viktigt är förutom VEM man kontaktar, även att den man kontaktar är en verklig person, inte ”någon i organisationen” eller själva organisationen som helhet.

Utöver VEM det är man kontaktar i organisationen, gäller det även att vara noga med NÄR man kontaktar denna. Det lönar sig att hålla i minne att universitet inte ”lever enligt samma kalender” som t.ex. de flesta företag. Dessa har oftast mest brådskande tider under januari till mars och augusti till november. När man kontaktar ett företag som har en brådskande period igång, bör man satsa på budskapets kvalitet samt att man urskiljer sig från massan. Skillnaden mellan att a) skicka ett (långt) meddelande som hänvisar till en bilaga med mera information och b) skicka en kort och väl planerad, säljande text kan vara avgörande, speciellt då arbetsgivaren har bråttom. Glöm dock inte bort att klart och tydligt berätta om nyttan som arbetsgivaren får utav samarbetet.

Kanaler och planering

Marknadsföring i sig lever turbulenta tider, och personliga kontakter och sociala medier har allt större inverkan. Kom ihåg att varje tillfälle kan vara en potentiell marknadsföringssituation, utan att man måste ta till säljtekniker och reklammaterial. Exempel på sådana här situationer i vardagen kan vara t.ex. en företagarvän som har svårt att hitta en lämplig anställd – berätta om möjligheten att rekrytera praktikanter. Eller då någon av dina bekantas barn funderar på vad de vill studera, berätta om ditt universitet och vilka möjligheter det erbjuder. När alla som har band till universitetet tar till vara dessa situationer, blir det av de små strömmarna ett enormt marknadsföringsmaskineri som talar för universitetet.

Både positiva och negativa erfarenheterna sprids på alla fronter, bland arbetsgivare och bland studerande osv. Utöver den så kallade virala marknadsföringen, som inte är i universitetets egna händer (åtminstone inte helt), finns det naturligtvis behov av mer traditionell marknadsföring. Här är det viktigt att tänka igenom processen på ett målmedvetet sätt, och känna till marknadsföringens principer. Dessa saker kan vara bra att hålla i minne:

 • Målgruppen: Hur begränsas målgruppen? Geografiskt, enligt bransch, enligt storlek osv. Hur når vi den utvalda målgruppen? Genom olika slags register, eller på annat sätt?
 • Målsättningen med marknadsföringen: Med vilka metoder når vi målsättningen, och hur mäter vi om vi lyckats med detta?
 • Resurser och tidtabell: Marknadsföringsbudget och personresurserna som finns till hands. Vilka åtgärder bör blockas?
 • Centrala kommunikationen: Vilka tre budskap är viktigast? Vad vill man att arbetsgivaren ska få veta?
 • Marknadsföringsmaterial: Broschyr, www-sidor, tidningsannonser osv. E-postkampanj, internetmarknadsföring, mässor, seminarier, sociala medier?

Texten baserar sig till största delen på material från Lähde työelämään -projektets slutpublikation.

Publicerat i arbetsgivare, arbetslivsorientering, Korkeakouluosaajat.fi, Lähde Työelämään, marknadsföring, nätverk, praktik, samarbete, Sociala medier | Lämna en kommentar

Arbetslivssamarbete – att paketera sina tjänster

Universitet erbjuder många tjänster till företag och andra organisationer, men för dessa kan det vara svårt att få grepp om dessa. Paketering är en metod, för att göra det lättare för samarbetspartners att finna de samarbetsformer som de har behov av.

Det är inte bara svårt att greppa möjligheterna som universitetet erbjuder potentiella samarbetspartners, utan tröskeln kan även vara hög att närma sig den akademiska världen, även om den erbjuder den kunskap man är i behov av.

För att göra det lättare för dessa organisationer att kontakta universitetet och ingå samarbete, borde universitetet se igenom sina spelregler och processer så, att det är lockande för utomstående parter att ta kontakt.

Till exempel borde samarbetet följa vissa, på förhand definierade, steg som är klara för alla. Detta innebär, att bestående strukturer som stöder samarbete med utomstående parter vore ändamålsenliga. Dessutom borde universitetet tydligare lyfta fram sina styrkor.

Varför borde universitet paketera sina tjänster? Det har visat sig att de arbetsgivare som redan samarbetat med universitet brukar vara nöjda med samarbetet och vill ofta även fortsätta det. Genom att paketera sina tjänster, är det lättare att nå de arbetsgivare som ännu inte känner till att man kan samarbeta med universitet. Det är svårt för arbetsgivare att förstå de tjänster och utgångspunkter som universitetet erbjuder, om inte universiteten erbjuder information riktat till just arbetsgivare. När andra partens synvinkel beaktas, är det lättare för denna att börja samarbeta. Den som detta samarbete i slutändan gynnar mest, är den studerande, i och med att man får möjligheten att binda arbetslivskontakter.

Vad är paketering av tjänster?

Tjänsters paketering innebär att man systematiskt definierar sina tjänster och kunnande med tanke på målgruppen. Genom att understryka nyttan, istället för tjänsternas egenskaper, når man säkrare målgruppen med budskapet.

I universitet kan man se paketering av tjänster som en metod att förenkla marknadsföringen av kunskap och expertis. Det är inte meningen att varje ämne eller fakultet skulle sammanfatta allt de kan som en helhet, utan att titta på verksamheten från ett nytt perspektiv – hur ser expertisen ut då man som arbetsgivare ser på den? Genom att regelbundet samla feedback från samarbetsprojekt och andra samarbetsformer, kan man enkelt utveckla verksamheten mot det önskade hållet.

Det bör även hållas i minnet, att arbetsgivarna som målgrupp inte är homogen. Olika branscher och olika organisationer har olika behov, och då kan man skräddarsy de paketerade tjänsterna enligt dessa olika behov.

Glöm inte bort eget behov!

Även om paketen bör tas fram med tanke på arbetsgivarna, bör man inte glömma bort de egna behoven. Båda parter ska få ut det som förväntas av samarbetet. Paketeringen av tjänsterna är inte slutliga målsättningen med paketeringen, utan det fungerar enbart som en marknadsföringsmetod för att nå de rätta målgrupperna med rätta budskapet.
Metoden att paketera tjänster kan utnyttjas även till att utveckla vidare de tjänster man erbjuder. Med hjälp av att titta på sina tjänster från på olika perspektiv, kan man ta fram tjänster av högre kvalitet som är bättre anpassade till målgruppernas intressen. Dessutom engagerar paketeringen ofta en större grupp inom enheten, och på så sätt sprider sig den så kallade tysta kunskapen effektivt internt.

För att klara av att paketera sina tjänster, måste man först ha en klar bild över den egna ”produkten”. Först sedan kan man paketera den så att man kan erbjuda den till målgruppen.

För att lättare ”tala samma språk” med arbetslivet, kan man aktivt bjuda in gästföreläsare och ha på annat sätt hålla kontakt med arbetslivet. Utöver branschspecifika lärdomar från arbetslivet, kommer studerande att erhålla i arbetslivet värdefull erfarenhet om projekthantering.

Följande frågor kan ge stöd, då man kartlägger olika slags samarbetsformer:

 1. Vilket samarbete finns redan nu?
  • Utveckla vidare dessa och satsa på paketering, marknadsföring och att samla feedback.
  • Ta fram de referenser som man fått via tidigare projekt eller t.ex. graduuppdrag.
 2. Vad kan vi göra?
  • Potentiella samarbetsformer som ännu kräver en del utveckling, men som är fullt möjliga att genomföra med nuvarande resurser.
  • Vad krävs innan man kan erbjuda tjänsten till samarbetspartners?
  • I utvecklingsarbetet lönar det sig att dela på ansvarsområdena och göra en plan för verkställning, inklusive schema.
 3. Vad borde man göra?
  • Nya tjänster och samarbetsformer som kräver mera arbete, men som anses på enhetsnivå vara lönsamma och möjliga att genomföra.
  • Det lönar sig att börja med att samla information och bekanta sig med andras erfarenheter, samt planering av serviceprocessen.
 4. Vilka tjänster lämnar man bort?
  • Tjänster som det realistiskt sett inte finns resurser till, eller att deras nytta är för liten, för att det ska löna sig att lägga de resurser som de kräver.
  • Diskussionerna och besluten kring ärendet bör dokumenteras väl, så att man i efterhand och vid behov kan bedöma om situationen.

Dessa punkter hjälper att kartlägga situationen och sätta igång med att paketera tjänsterna, men det bör tilläggas att skräddarsydda paket kan vara värdefulla att ha. I dessa fall lönar det sig att försöka se de erbjudna tjänsterna med arbetsgivarens ögon, och ha detta som utgångspunkt. Håll då i minnet åtminstone följande punkter:

 1. Vad ger samarbetet för konkret nytta till arbetsgivaren?
 2. Vad kostar samarbetet i pengar och hur mycket av arbetstagarnas tid kräver det?
 3. Hur fortskrider processen i projektet?

Genom att klara av att svara på dessa frågor, har man redan kommit långt i att se ”produkten” ur arbetsgivarens synvinkel.

Texten baserar sig till största delen på material från Lähde työelämään -projektets slutpublikation.

Publicerat i arbetsgivare, arbetslivsorientering, Korkeakouluosaajat.fi, Lähde Työelämään, nätverk, praktik, samarbete | Lämna en kommentar

Den är här nu! Krydda teori med arbetsliv -handboken

Den som jobbat med något, som ska tryckas, känner till att den tid man korrekturläser och gör de sista små ändringarna, är ungefär lika lång som att göra det ”riktiga arbetet”. Precis så här gick det även för Lähde -delprojektets konkreta verk, ”Krydda teori med arbetsliv – en liten handbok”. Men nu är den här. Halleluja!

Handboken ger enkla tips om hur du kan plocka in i undervisningen element från arbetslivet. Den hjälper dig också att ordna en projektkurs, eller få in ett projekt som delmoment i en kurs. Arbetsforum hjälper gärna till med dessa saker, samt naturligtvis praktikfrågor, precis som förut.

Jag har skickat alla som jag har på min epostlista, samt alla LinkedIn-gruppens medlemmar (välkommen med!) ett eget exemplar, där jag samtidigt bjuder in till ett intressant lunchseminarium den 25 april, där jag berättar mera om sociala medier och nätverk. Dessutom får vi en strålande och inspirerande gäst från Wärtsilä, Eiric Timmerbacka, som berättar om sina erfarenheter om samarbete med universitet (projekt, gästföreläsningar).

Vill du ha ditt eget exemplar av handboken? Kontakta då någon av oss på Arbetsforum! Jag finns här ännu till slutet av april (lajohans@abo.fi, efter det laura.johansson@lvngroom.fi).

Publicerat i arbetslivsorientering, Evenemang, Handboken, Lähde Työelämään, nätverk, Öppna dörrar, samarbete, Sociala medier | Lämna en kommentar

Arbetslivskurs inom studier i historia – erfarenheter

Holger Weiss, professor i historia vid Humanistiska Fakulteten berättar att idén till att ordna en arbetslivskurs egentligen fick sin start från seminariet som Lähde-projektet ordnade i mars 2012, samt av diskussionerna med Lähde-projektkoordinator Sandra Bergqvist om att öka mängden arbetslivsmoment i studierna. Det blev en aha-upplevelse, berättar Weiss – han ville helt enkelt tänka om.

I och med att det redan i samband med Bologna-processen strävat efter att plocka in arbetslivsorientering i universitetsstudierna, ansåg Weiss att det var på tiden att ta tag i detta.

Jan Kraufvelin på Arbetsforum har aktivt medverkat i att plocka ihop en skräddarsydd kurs för ämnet. I historia är modellen följande: arbetslivskursen på ämnesnivå är obligatorisk för alla och man erhåller en studiepoäng för den, dessutom erbjuder man – och rekommenderar varmt – en två poängs fortsättningskurs på fördjupad nivå.
Den obligatoriska kursen sköts långt av Arbetsforum, som har kompetensen att coacha de studerande i att få inblick i att söka jobb. Den senare kursen bör komma riktigt i slutskedet av studierna, för att den studerande ska få mest nytta av den.

Weiss konstaterar att 99 % av de studerande söker sig efter studierna utanför Åbo Akademi, arbetslivskursen hjälper dessa att förbättra självkänslan och samtidigt möjligheterna att hitta jobb.

I och med att den första kursen inte ännu är slut, har inga utvärderingar på kursen ännu gjorts. Efter att första utvärderingarna kommit, kommer man att se över kursen och eventuellt ännu finslipa innehållet.

Weiss konstaterar att det inte var det minsta jobbigt att organisera arbetslivskursen. Han fick mycket hjälp av Arbetsforum, som även ställde upp med att sköta om en stor del av kursens innehåll och föreläsningar. Och Weiss’ tips till andra ämnen och fakultet som vill ordna motsvarande kurser är att det lönar sig att vända sig till Arbetsforum, som kan hjälpa till och tipsa om möjligheterna.

Vidare funderingar kring praktik och alumniverksamhet

Utöver arbetslivskursen, funderar Weiss även på praktikfrågor. Detta har han tänkt ta tag i till näst. Troligtvis vill man ändå inte införa obligatorisk praktik, i och med att det är svårt att hitta sådana praktikplatser som ger betalt. Studerande är inte heller så intresserade av att jobba gratis, för de få
studiepoäng som man för praktik. En alumnidag finns också på listan över saker som är på gång

inom ämnet.

Publicerat i arbetsgivare, arbetslivsorientering, Genomströmning, Lähde Työelämään, Öppna dörrar, praktik, samarbete | 1 kommentar

Korkeakouluosaajat.fi nu på svenska

Den nya webbtjänsten för arbetsgivare erbjuder strukturerade svar på frågor som gäller de studerandes lön, kontrakt och kunnande. Arbetsgivaren hittar alla yrkeshögskolors och universitets rekryteringskanaler och arbetsgivartjänster på ett och samma ställe.

Korkeakouluosaajat.fi, som är en tjänst utvecklad av Åbo Universitet och Helsingfors Universitet, riktar sig till arbetsgivare. Tjänsten är översatt till svenska på uppdrag av Åbo Akademi. Informationen är kompakt och saknar universitetsjargongen. I artiklarna kan man läsa om arbetsgivare som berättar om sina erfarenheter och tips i samband med studentrekrytering eller annat högskolesamarbete.

Tanken är att sänka tröskeln för företag och organisationer att ingå samarbete med högskolor och universitet. I många fall har arbetsgivaren t.ex. frågat hur länge ett projekt varar, medan man i högskolorna enbart talar om studiepoäng. Korkeakouluosaajat.fi hjälper samarbetsparterna att förstå varandra bättre, och på så sätt sänker tröskeln för dialog.

Osaajatutka demonstrerar bredden av kompetens

När arbetsgivare funderar på att rekrytera studeranden, väcks naturligtvis frågor om deras kunnande. Osaajatutka är väl värt att bekanta sig med, även om det bara fungerar på finska. Med verktyget kan arbetsgivaren helt konkret se räckvidden av möjligheter olika utbildningar erbjuder. Osaajatutka visar hur de som tagit sin examen har placerat sig på arbetsmarknaden. T.ex. att en utbildad tandtekniker arbetar som systemadministratör i IT-branschen, och att en teaterregissör fungerar som Account Manager inom handeln. Osaajatutka visar alumnernas verkliga karriärvägar.

Det är första gången som denna typs karriärplaceringsdata används för en applikation vars målgrupp är arbetsgivarna. Men denna information är likväl intressant även för t.ex. arbetstagare och studerande.

Länk: www.korkeakouluosaajat.fi/sv

Publicerat i arbetsgivare, Korkeakouluosaajat.fi, Lähde Työelämään, nätverk, Öppna dörrar, praktik, samarbete | Lämna en kommentar

Projektbesök från Sverige – Notis

I början av hösten blev jag kontaktad av Daniel Brolén som för tillfället jobbar med projektet Notis i Sverige. Projektet påminner väldigt mycket om Lähde-projektet, och därför var han nyfiken på vad vi hunnit göra inom vårt projekt – både vid Åbo Akademi, som i hela projektet.

Efter en del korrespondens per mail, lyckades vi hitta ett datum som passade alla. Arbetsforums Lähde-projekt stod som värdar för de ärade gästerna, hela fem personer från Notis-projektet.

Notis vänder sig i första hand till forskare/lärare vid den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan och pågår från 2012 till 2014.
Det som Notis ska starta upp, är i stort sett samma sak som Lähde-projektet har jobbat med under de senaste åren. Här ett kort citat från Staforums sidor, som håller i trådarna för projektet:

Hur kan kontakterna med arbetsgivare som rekryterar examinerade studenter inom naturvetenskap och teknik utvecklas? Hur kan högskolelärarna får ökad inblick i kommande arbetsliv för studenterna samtidigt som yrkesidentiteten stärks? Kan relevans och kvalitet på våra utbildningar öka genom att lärarna får en bättre kontakt med och förståelse för den arbetsmarknad som våra studenter förväntas möta?

Efter aktivt utbyte av idéer och målsättningar, samt för vår del presentation av vad som åstadkommits, kom vi fram till att samarbetet absolut bör göras, och ett eventuellt scenario kunde vara ett gemensamt seminarium för dem som gör beslut kring arbetslivskontakter vid universiteten.

Utöver de svenska gästerna och Arbetsforums gäng, deltog även Heli Aarnisalo, projektledare för Lähde Työelämään -projektet vid Åbo Universitet.

Vi tackar våra svenska kollegor för besöket, som gav oss mycket nyttigt! Hoppas vi ses på nytt när Notis framskridit en bit! Det kommer att bli intressant vilka resultat projektet kommer att ge.

Publicerat i Evenemang, Lähde Työelämään, nätverk, Notis, Öppna dörrar, samarbete | Lämna en kommentar

Genomströmning – arbetslivsperspektivet

Jag deltog den 13 november på Genomströmnings-seminariet ”Smidig studiegång och snabb utexaminering – genomströmnings- ideal?”. Tillställningen blev en bra kombination av många olika synvinklar från värdet av informationssökning till konkreta fältstudier, och i bagaget finns många fina idéer från workshopen som jag ska försöka plocka fram här, till allas glädje.

Dock, vill jag lyfta fram en sak, som garanterat stannar länge kvar i mitt minne – fältkursen i marinbiologi som Cecilia Lundberg berättade om. Det som kunde vara en förskräckligt teoretisk och inlärningsmässigt tung kurs erbjuds nu som fältstudier på Åland. En tolv dagar lång kurs, där man verkligen sätter sig själv i blöt, kan man påstå. De som deltar i kursen får fem studiepoäng för kursen och garanterat lär sig massor genom att verkligen bekanta sig med miljön.

Men nu till workshopen. Före själva grupparbetet gick jag kort igenom hur Arbetsforum och Lähde står till tjänst med dessa arbetslivsrelevanta frågor, som enligt undersökningarna har en stor betydelse för genomströmningen. Workshopens idé var alltså att deltagarna skulle på post-it-lappar skriva ned några sådana färdigheter som de själv saknade när de började arbeta. Och hur dessa färdigheter skulle kunna inkluderas i utbildningen. Sedan på basen av dessa lappar, skulle grupperna diskutera sig fram till 1-3 konkreta (och billiga) förslag till undervisningen, vilket i sin tur skulle i slutändan förbättra genomströmningen.

Sedan fick varje grupp en minut på sig att presentera vad de kommit fram till.

Ett klart behov av allmänna färdigheter som faller utanför specifika ämnenas räckvidd var en genomgripande sak som togs upp. Det nämndes bl.a. ledarskap, retorik, redovisning, kunskap att argumentera, att arbeta i team, projektarbete osv. De flesta av dessa punkter kunde åtgärdas med små förändringar, genom att titta till hur kurserna är uppbyggda och planerade. Genom att ta i beaktande vad arbetslivet kräver, kan de studerande få en betydligt bättre utgångspunkt i livet, efter att de avklarat sin examen.

Öppna Dörrar -projektet håller på att samlar ihop en mängd människor från Åbo Akademi, som är intresserad av att utveckla dessa saker, och som kunde förmedla informationen vidare. Den här bloggen är en del av verksamheten, men det finns även en LinkedIn-grupp, där alla i Åbo Akademis personal är välkommen. Den ska fungera som en informationskanal, samt en kommunikationsplattform, så att inte mailinglistan ska vara enda kanalen för att kommunicera sinsemellan inom gruppen.

Vi strävar till att så småningom hitta medlemmar från de flesta ämnen, så att informationen når så många som möjligt.

Det enda vi önskar av gruppmedlemmarna, är att de berättar vidare det de anser vara värdefullt, av den infon vi levererar.

LinkedIn-gruppen finns här: http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4655195.

Publicerat i Evenemang, Genomströmning, Lähde Työelämään, nätverk, Öppna dörrar | Lämna en kommentar

Networking och kommunikationsdag för högskolepersonal

Lähde työelämään -projektet vid Åbo Universitet, Åbo Yrkeshögskola och Åbo Akademi ordnar en heldagskurs för högskolepersonal. Temat kommer att handla om networking och kommunikation (verkostot ja viestintä). Även om tillställningen är på finska, önskas såväl Åbo Akademis, som Yrkeshögskolan Novias personal välkomna till tillfället.

Plats: Sibelius-museum, Biskopsgatan 17, Åbo

Tid: Fredagen den 9. november kl. 9:00 – 15:00

Klicka på bilden för att se programmet!

Anmälning via följande länk:
https://www.webropolsurveys.com/S/84705707CEF04277.par

Publicerat i Evenemang, Lähde Työelämään, nätverk, Öppna dörrar, samarbete, Sociala medier | Lämna en kommentar

LinkedIn-grupp för Öppna Dörrar

Jag har nu grundat en LinkedIn-grupp för nätverket Öppna Dörrar. Ska börja bjuda in dem, som finns på projektets epostningslista, men även andra ÅA-människor är välkomna. Det kan inte bli för många, som får information om hur arbetslivselement kan utnyttjas i undervisningen.

LinkedIn-gruppen finns här:
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4655195&trk=anet_ug_hm

Det kommer eventuellt att utöver LinkedIn-grupp, grundas även en Facebook-grupp, eller kanske en Facebook-sida, men vi börjar lugnt med LinkedIn, utöver denna blogg.

Lähde työelämään -projektet, eller på svenska Öppna dörrar (inte officiellt namn), är ett treårigt ESF-projekt som förverkligas genom ett samarbete mellan Åbo universitet, Tavastlands yrkeshögskola, Åbo Akademi, Lapplands universitet, Åbo yrkeshögskola och Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingscentrum. Som huvudman för projektet står karriär- och rekryteringstjänsten vid Åbo Universitet. Projektet förverkligas under tiden 1.5.2010 – 30.4.2013 och har en budget på 1 294 300 euro.

Välkommen med i gruppen, vi hoppas på att få igång nyttiga diskussioner!

Publicerat i Lähde Työelämään, nätverk, Öppna dörrar, samarbete, Sociala medier | Lämna en kommentar