Konflikter i Skärgårdsmiljön

Den här boken har jag jobbat på länge, så det är skönt att den äntligen är klar och utgiven. Det är en antologi om miljöfrågor, framför allt i Åbolands skärgård och resultatet av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt. Jag kom med på slutet och har främst jobbat med att redigera boken. Jag har också skött ombrytningen och fixat pärmen.

Mitt eget bidrag heter ”Asketism och möjligheten till förändring” och är så vitt jag vet det första försöket att på allvar undersöka vilket betydelse den asketiska traditionen har för tacklandet av miljöproblem, bortom det vanliga ”vi borde kanske leva lite mera asketiskt”. Jag visar på hur de tidiga kristna asketerna, främst Evagrios och Isak, använde asketiska tekniker för att forma om sina kroppar så att de reflekterade en tanke om ett annat sätt att leva. Asketism blir här alltså ett medvetet sätt att försöka ändra sättet man lever genom att beakta det sätt våra vanor forma vår identitet och hur vi använder våra kroppar för att kommunicera vem vi är och vill vara. Här är ett litet utdrag:

Det är dock möjligt att se förhållandet mellan kropp och livssyn på ett mera dynamiskt sätt. Om man betraktar studenter vid de olika fakulteterna vid ett universitet är det ofta rätt lätt att urskilja ekonomer från humanister, teknologer från jurister. Även här kan vi betrakta detta som ett exempel på hur de ideal som förekommer i dessa olika miljöer påverkar studenternas kroppar. Men man kan också se studenternas strävan att skapa sig en ”ekonomkropp”, en ”humanistkropp” etc. som en del i deras strävan att formulera en identitet, att tillägna sig en specifik livssyn. I stället för att betrakta denna strävan som ett utslag av grupptryck där individen underordnar sig det rådande idealet, kan man betrakta denna strävan som ett försök att  verkligen integrera de idéer som studierna ger upphov till i sin egen personlighet.
De markörer i form av klädsel, frisyrer, hållning och matvanor som då används blir då tekniker för denna integrationsprocess. Det är denna senare syn på förhållandet mellan kropp och livssyn som asketismen bygger på och fördjupar. Inom ramen för olika asketiska tekniker symboliserar kroppen olika saker. Det rätt vanliga talet bland asketer om att bekämpa kroppen bygger på att kroppen i dessa situationer får symbolisera de passioner som asketen bekämpar. Hos Isak av Nineve finns tanken utvecklad att dessa passioner i ”kroppen” utgörs av det inflytande från samhället som asketen internaliserat, dvs. de ”världsliga” värderingar som blivit en del av asketens personlighet genom uppfostran och socialisering. Här får alltså kroppen symbolisera just det glapp som finns i individen mellan den livssyn som asketen försöker lösgöra sig från och den han eller hon försöker omfatta. Att kroppen just fungerar som en yta på vilken olika symboliska betydelser kan projiceras visas av att samma Isak av Nineve i andra sammanhang betonar betydelsen av att kroppen deltar i asketens böneliv på ett sätt som starkt understryker kroppens värde som Guds skapelse. I det sammanhanget är kroppen snarast en symbol för den ödmjukhet som den asketiska livssynen skattar så högt, när kroppen villigt knäböjer och på det sättet deltar i bönen.

Här är bokens baksidestext:

Åbolands skärgård är på flera sätt en unik miljö. Den förändras ständigt och på ett sätt som bäddar för konflikter ‑ övergödningen av havet tilltar med algbloming och syrebrist som följd, befolkningsstrukturen förändras då antalet året runt boende minskar och sommargästerna ökar. Människornas sätt att försörja sig skiftar och
traditionella näringar ger vika för till exempel ökad turism. Allt dethär skapar grogrund för konflikter, mellan olika livsformer och livssyner, mellan ortsbor sommargäster, mellan lokalsamhälle och centrala myndigheter.
I denna bok behandlas denna miljö ur ett flertal olika perspektiv. Individuella, samhälleliga och naturvetenskapliga perspektiv och livssyner möts i
frågor kring hållbar utveckling, etik, miljökonflikter, samhällelig utveckling och styrning. Hur uppstår konflikter kring miljö och hur skall de hanteras?
Boken är resultatet av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Åbo akademi, där marinbiologer, statsvetare och teologer strävat efter att skapa grund för en gemensam diskussion kring skärgårdsmiljön.

Boken kan beställas från Tibo Trading.

Det här inlägget postades i work. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.