Publications

Published Monographs

Edited works

Scholarly Articles

 • ”The End of Asceticism. Luther, Modernity, and How Asceticism Stopped Making Sense.” Political Theology 14.2 (2013), 174-187.
 • ”Från staden till öknen: den asketiska vändningens pedagogik i Theodorus av Mopsuestia och Isak av Nineve”. in Rydell, Ekman (ed.) Soteria och Gnosis. Frälsning och kunskap i den tidiga kyrkan, Artos förlag, Skellefteå 2012, 135-152.
 • ”Post-Secularity and Post-Constantinianism: The Case of the Evangelical Church in Finland” In: Henriksen, Kurtén (eds.), Crisis and Change. Religion, Ethics and Theology under Late Modern Conditions. Cambridge Scholars Publishing, 2012, 129-146.
 • ”To Travel in One Place: Openings for a New Asceticims in the Theology of Stanley Hauerwas”, Political Theology 13:1 (2012)
 • ”Asketism och möjligheten till förändring” i Bonsdorff, Hagman et al., Konflikter i Skärgårdsmiljön. Biologiska, etiska och samhälleliga perspektiv på Åbolands Skärgård. Åbo Akademis förlag, 2011.
 • Asceticism and Empire. Asceticism as Body-politics in Isaac of Nineveh and Hart & Negri”. Studia theologica 65/1 (2011), 39-53.
 • “Liturgi och asketism som motståndsyttringar i den tidiga kyrkan” i Ahlqvist, Laato, Lindfelt (eds.), Flumen saxosum sonans. Åbo Akademi University Press 2010.
 • “Asketism och postmodern teologi” i Finsk Tidskrift 3/2009, 124-132.
 • St Isaac of Nineveh and the Messalians”. in Martin Tamcke (ed.) Mystik – Metapher – Bild.  Beiträge des VII. Makarios-Symposiums, Göttingen 2007, 55-66 Universitetsverlag
  Göttingen, 2008.

Other articles as well as radio and television programmes

 • ”Att lämna staden”, Pilgrim 3/2012.
 • ”Att förändra världen genom att lämna den”, NOD 3/2011
 • ”Effektivitet som dödssynd?” NOD 2/2011
 • ”Tro handlar inte om sannolikhetskalkyler” Interview in Ikaros 1/2010, by Marcus Prest.
 • ”Köksvägen till helighet” Helig. Borgå Stifts Årsbok 2009. Fontana Media, Helisingfors.
 • “Fasta som Motstånd” i Pilgrim 1/2009, 45-49. Bokförlaget Cordia AB, Örebro.
 • Himlaliv: Den Svåra Enkla Vägen. FST5-television 8.11.2009
 • ”Isak av Nineve: Med fruktan som drivkraft.” i Pilgrim 3/2005, 44–47. Bokförlaget Cordia AB, Örebro.
 • ”Klassikern: Bönens Pärldykare av Isak av Nineve” (translation) i Pilgrim 3/2005, 42–43. Bokförlaget Cordia AB, Örebro.

Reviews

 • C.J. Gardberg ”Veritas – Sanningen! Dominikaner i Åbo under medeltiden.” Ikaros 5/2005.
 • Pyhä Iisak Niniveläinen ”Kootut teokset”. TA/TT 3/2006, 315.
 • Russel Re Manning ”Theology at the End of Culture. Paul Tillich’s Theology of Culture and Art”. Princeton Theological Review XIII/1 (2007), 103–105.
 • Samuel Rubenson (ed.), ”Svenskt Patristiskt Bibliotek V: Asketer och Munkar” Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 2009.
 • Ola Sigurdson, ”Det Postsekulära Tillståndet: Religion, modernitet, politik.” Ikaros 1/2010

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.