Två språkbadslärarstuderande berättar om sin praktikperiod: ”Att ha en tillgänglig samarbetspartner är värdefullt!”

Nio språkbadsklasslärarstuderande håller på med sin tredje undervisningspraktik på språkbadsskolorna i Vasa. Denna praktikperiod, kallad ämnespraktik, är fyra veckor lång och går ut på att praktikanten håller 15 lektioner i en språkbadsklass. Ungefär hälften av lektionerna är temalektioner, medan de resterande kallas ”individuella lektioner”, det vill säga enskilda lektioner som inte ingår i temasekvensen. Under ämnespraktiken samarbetar studerandena i par, vilket betyder att studerandena ska samplanera, åhöra och ge feedback på varandras lektioner.

För Susanne Rautakoski och Emilia Kujala står inför den sista praktikveckan på  Länsimetsän koulu. Nedan delar de med sig av sina erfarenheter och reflektioner kring den pågående praktikperioden.

Hur har ämnespraktiken gått hittills?

Susanne: Det har gått fint! Jag trivs väl i klassen och har en positiv relation med eleverna. Jag får energi av eleverna, handledarna och att få undervisa. Jag har arbetat med en temasekvens som heter ”jordklotet och jorden som planet” där jag integrerar svenska och omgivningslära. Dessutom har jag några lektioner i bildkonst och gymnastik.

Emilia: Även för mig har praktiken gått bra. Jag har arbetat med en temasekvens inom omgivningslära med rubriken ”jag och min hälsa” där jag även integrerar svenska. Tidigare har jag haft praktikperioder på högre årskurser, men denna gång har jag arbetat med yngre elever, vilket har utgjort en utmaning. Att hitta rätt nivå och undervisningsmetoder för yngre elever var utmanande i början, men jag känner att jag har blivit bättre och mer trygg min undervisning ju längre praktiken har pågått.

Vad har du lärt dig under praktiken?

Emilia: Jag har lärt mig att vara flexibel och kunna anpassa mina planer under lektionerna. Denna förmåga har varit avgörande inte bara under denna praktikperiod utan också under tidigare praktiker, men under ämnespraktiken upplever jag att jag har tagit ett steg framåt. Dessutom har jag insett vikten av att sätta gränser för mitt eget arbete som lärare. Jag är nöjd med att jag hittat den lämpliga nivån för eleverna som jag undervisar, även om det som sagt var en utmaning i början. Jag är inte längre rädd för att undervisa yngre elever!

Susanne: För mig har praktikperioden gett förmågan att prioritera elevernas inlärning över att ständigt titta på klockan. Jag har fokuserat mer på att stödja eleverna i sin utveckling. Min svenska har också förbättrats avsevärt under dessa tre veckor.

Foto: Emilia Kujala

Vad har varit roligt och givande?

Emilia: Det mest givande har varit att interagera med eleverna. Skolans miljö är välkomnande, och man känner sig som en del av gemenskapen även som praktikant. Alla hälsar på varandra och det bidrar till en positiv praktikmiljö. Dessutom har det varit roligt att få testa på olika undervisningsmetoder och se hur de fungerar med eleverna.

Susanne: Det allra roligaste har varit att få undervisa. Jag har alltid haft en passion för att hjälpa människor, och som lärare får jag möjlighet att göra det i stor utsträckning.

Emilia Kujala & Susanne Rautakoski. Foto: Susanne Rautakoski

Hur har samplaneringen gått för er?

Emilia & Susanne: Vårt samarbete har fungerat riktigt bra! Om vi har frågor eller behöver feedback  kan vi hjälpa varandra både på skolan eller genom att skicka ett meddelande. Vi har försökt ge tips och råd som har varit till nytta för den andra. Att ha en tillgänglig samarbetspartner har varit värdefullt. Vi är bra på olika saker, vilket har berikat vårt arbete.

Ingen av er har svenska som modersmål. Hur känns det att undervisa på svenska?

Emilia: För mig har det varit smidigt eftersom jag också själv har gått i språkbad och använder svenska största delen av vardagen. Jag tycker att min svenska har utvecklats avsevärt under de senaste åren och jag har känt mig bekväm med att undervisa på svenska. Att förklara saker på svenska har varit naturligt för mig tack vare min bakgrund, även om jag har lite utmaningar när det kommer till grammatiken.

Susanne: Jag har ingen språkbadsbakgrund och har vuxit upp på finska. Därför har svenskan inte varit lika stark för mig redan från barndomen. För mig har det känts tryggt att undervisa i grammatik, men att förklara olika saker har varit mer utmanande. Jag anser ändå att mina kommunikationsfärdigheter på svenska har förbättrats en hel del under den pågående praktikperioden.

Berätta gärna något som du lyckats med under ämnespraktiken.

Susanne: Jag är särskilt nöjd med en av mina temalektioner där eleverna fick lärare sig centrala begrepp och sedan skapade affischer i smågrupper. Att integrera språk och ämne kändes svårt i början, men att se hur bra eleverna tillämpade sina kunskaper under lektionen fick mig uppfatta hur bra jag egentligen har lyckats med integreringen!

Emilia: Jag upplever att jag har lyckats skapa undervisningsmaterial som passar språkbadseleverna. Att se när eleverna jobbar flitigt med det som jag har skapat och planerat har gett mig en känsla av framgång. Temat (jag och min hälsa) är nytt för mig eftersom jag inte tidigare undervisat i det. Jag anser att jag ändå har jag lyckats skapa en bra helhet både ämnesmässigt och språkligt.


Text:  Riikka Paloluoma, Emilia Kujala och Susanne Rautakoski.
Foto: Susanne Rautakoski: