månadsarkiv: november 2016

Rapport från en verkstad

Vårt hundraårsjubileum närmar sig och arbetet med det framskrider i de flesta fall på bästa sätt. Jubileumskommittén med ansvar för hela Akademins firande samlas ganska regelbundet och minst en gång månaden har arbetsgruppen som ska verkställa det kommittén behandlat mötts. Vi har haft möten med en designer som planerar våra specialprodukter för jubileet och med Åbo stad som varit ytterst tillmötesgående med stor förståelse för Åbo Akademi och våra värderingar. Det var en ren fröjd att träffa stadens representanter. Johan Berg har som koordinator ersatt Heidi Hietala som är föräldraledig och Anita Sundman från vår enhet i Vasa har anslutit sig för att länken dit ska bli ännu tydligare i arbetsgruppen.

Den 31 december förväntas alla som har något som helst ansvar för att det program de tidigare aviserat ska förverkligas inkomma med detaljer rörande tidpunkt, plats, ansvarsperson m.m. för varje planerat evenemang. Nedanstående brev beskriver läget närmare. Nu frågar vi inte längre efter idéer, utan brevet är riktat specifikt till dem som koordinerar sin enhets verksamhet. Genom att läsa det ser du bland annat datum för när de sex stora gemensamma evenemangen ska äga rum. Nästan alla datum är nu fastslagna för dem. Vik  gärna tid för att delta i dem! Brevet lyder såhär:

”Bästa kollega!

Den 31 december 2016 närmar sig med stormsteg. Det är datum för inlämnande av detaljerad information om vilket program din enhet vill anordna under Åbo Akademis hundraårsjubileumsår. De evenemang som nu listas av din enhet kommer garanterat att synas i jubileumsprogrammet. Ni har alltså nu en unik möjlighet att lyfta fram din enhets verksamhet och ge den största möjliga synlighet.

Som jag skrivit tidigare finns det inte reda pengar att stödja era planer med men ni får hjälp med marknadsföring av alla de slag. Arbetsgruppen för det centrala firandet står till tjänst enligt behov och möjlighet, men om ni kan engagera samarbetsparter utanför Åbo Akademi är det naturligtvis till fördel.

Tidigare har vi föreslagit att ni införlivar alla de verksamheter din enhet även annars skulle ha genomfört som en ingrediens i jubileet. Seminarier, konferenser, kongresser, utställningar, fester, alla slag av under åren regelbundet återkommande tillställningar kan med fördel listas till den 31 december 2016.

Jag bifogar en länk till en blankett som ni borde fylla i så detaljerat som möjligt och returnera senast den 31 december 2016. Följande datum är upptagna av större tillställningar som berör hela Åbo Akademi och allmänheten. Vi inleder firandet den 18 januari, fortsätter med en solenn tillställning den 13 februari, har promotion den 25 maj, inskription med street festival under v. 36, framtidsseminarium den 24 oktober och avslutningsfest i slutet av december 2018 (i Vasa). De dagarna är det bra om du inte lägger in något större program.

Var alltså vänlig fyll i den bifogade blanketten (Blankett för enheternas program för ÅA100), en för varje jippo senast den 31 december.

 

Åbo den 23 november 2016

Ulrika Wolf-Knuts

Kansler, ordförande för jubileumskommittén”