månadsarkiv: juni 2017

På tröskeln till sommaren

Idag hade arbetsgruppen för Åbo Akademis hundraårsjubileum sitt sista möte för denna termin. Alla var samlade för att se hur långt vi hunnit i planerna.

Huvudprogrammet ser riktigt spännande ut. För vårterminen 2018 behöver detaljerna finslipas. Sommarens program ska utformas enligt vissa ramar som utprovas denna sommar. För hösten återstår fortfarande en hel del arbete som vi ska ägna oss åt med friska tag efter sommar och semester.

Enheternas program har inkommit och vi kunde se att det blir både tätt och innehållsrikt. Jag tackar på hela gruppens vägnar för alla de planer som skickats in. Jag tackar för egen del för den goda vilja till samarbete som reaktionen på vår önskan om er medverkan uppvisar. För mig är det viktigt att hela akademin är med och firar, att varenda en som arbetar här känner sig delaktig och inser värdet av att ha en arbetsplats där var och en kan göra sig hörd i samband med vårt jubileum. Det allra första vi gjorde var att efterlysa just personalens önskemål kring programmet. Det allra mesta av det har på något sätt beaktats. Jag ser fram emot att möta alla under jubileumsårets olika evenemang.

Tack för alla idéer, för program och planer och för det arbete som en del av er redan lagt ner på vårt hundraårsjubileum.

Vila under semestern och njut av livet så gott det går i varje enskilt fall!