månadsarkiv: januari 2017

Man ska fira när man kan!

Om ett år har vi redan börjat fira Åbo Akademis hundraårsjubileum. Jubileumskommittén har slagit fast hur programmet kommer att se ut. Till den 31 december 2016 skulle alla enheter komma in med skildringar av vad och hur de vill göra för att fira och vem som ska ansvara för det. Vi fick in 66 beskrivningar, som vi tackar för. Jubileumskoordinatorn sammanställer svaren så att vi ser hur programmet fördelar sig över året och mellan Akademins enheter. Några centrala tillställningar kommer också att finnas. Var och en av dem har sin egen arrangörsgrupp som redan har gjort ett utmärkt arbete. Sammantaget kommer vi att ha ett festligt år fullt av evenemang.

Jag vill också påminna om att den 31 maj 2017 kommer att vara det definitivt sista datumet för inlämning av de sista detaljerna kring vad enheterna inom Akademi vill bidra med. Senast då måste all planering vara genomförd om arrangörerna önskar att deras programpunkter ska få utrymme i jubileumsskriften. Den kommer att redigeras och tryckas under hösten 2017.

Redan den 18 januari 2018 ses vi nämligen alla på en inledningsfest: studenter, anställda av alla slag från förr och nu och alla andra som vill vara med om att fira akademin. Då sätter vi igång med fart. Inledningsfesten och alla andra större fester och evenemang ska vara öppna för alla, vilket verkligen betyder alla som kan ha ett intresse av att vara med. Stora och små, alla sorters enheter från hela fakulteter till enskilda ämnen eller avdelningar inom den administrativa delen av Akademin är välkomna! Folk i Jakobstad, Vasa, Åbo och Helsingfors eller från vilken annan ort som helst i landet eller utomlands är välkomna. Alla enheter kan vara med om att visa intresserade vad som sker bakom våra dörrar. Låt föräldrar, vänner, skeptiker och beundrare se vårt arbete! Det vi gör är ingenting att skämmas för. Hundra år för ett universitet i det självständiga Finland är verkligen något att fira grundligt.

Det är att önska att det mellan Åbo och Vasa går många bussar fyllda med akademifolk. Vi är ett enda universitet, vi ska fira tillsammans för så stärks samhörigheten. Prata med varandra och med folk utanför Akademin. Alla våra vänner är välkomna att delta på något sätt. Det behövs nu mera än på många årtionden. Ensam är inte stark idag när de svenska domänförlusterna också i Österbotten drabbar oss slag i slag.

Om ett knappt år, alltså den 18 januari 2018 inleds jubileumsfirandet. Och vi vill att varenda en av akademins anställda och studerande deltar i vårt gemensamma jubileum.