månadsarkiv: april 2020

Personalpresentation: Majlen Saarinen

Jag heter Majlen Saarinen och jobbar som utbildningschef. Öppna universitetet är en fantastisk uppfinning och vår verksamheten är inkluderande och jämlik eftersom vem som helst kan gå på våra kurser, oavsett bakgrund och erfarenhet. Vi erbjuder alltfler nätkurser för att öka tillgängligheten och flexibiliteten i studierna. Öpu är till för alla!

Vi har på öppna universitetet ett brett nätverk av samarbetsparter i Svenskfinland. Vi har gott samarbete med lärare och ämnesansvariga på fakulteterna vid Åbo Akademi, utan alla dessa duktiga människor skulle vi inte ha någon verksamhet.  Våra studerande är en heterogen grupp, från gymnasiestuderande till pensionärer. Däremellan ryms alla de som i olika skeden av arbetskarriären vill komplettera sin kompetens.

Det bästa sättet att utveckla samhället är med hjälp av kunskap. Utbildning och bildning är alltid rätt!  Under många år har jag inte själv haft tid att gå på kurs, men nu läser jag spanska och det är fantastiskt roligt att lära sig något nytt.

Just nu längtar jag tillbaka till mitt arbetsrum med utsikt mot domkyrkan. Då vi nu jobbar på distans och ser människor mest via skärmen så är det viktigt att få ombyte och avkoppling på annat sätt. Jag njuter av trädgård och natur och följer med vårens framsteg aktivare och ännu mera förväntansfullt än andra år.

#kontinuerligtlärande
#entuggakunskap
#öppnauniversitetet

Personalpresentation: Charlotte Grägg

Mitt namn är Charlotte Grägg och jag jobbar som utbildningsplanerare. Jag började arbeta vid öppna universitet för 1,5 år sedan. Det gångna året har varit ett spännande, mångsidigt och lärorikt arbetsår. Jag har haft förmånen att få planera, arrangera och koordinera många intressanta kurser och studiehelheter i Svenskfinland. Jag ansvarar för ämnena arbetsplatspsykologi, flerspråkighetsdidaktik, specialpedagogik, ungdomsvetenskap och utvecklingspsykologi.

Under året har jag fått träffa många trevliga kursdeltagare, utbildare och samarbetspartners. Till arbetet har också hört ett intensivt samarbete med sakkunniga vid vårt universitet. Öppna universitetet består av ett stort nätverk och jag känner mig glad att få ingå i detta öpugäng.

Under min fritid ägnar jag mig åt motion och rörelse. Mitt hjärta klappar extra varmt för body tabata, body pump, fysiokimppa, zumba och vattengymnastik. Även cykling, simning och vandring i skog och mark hör till fritiden.

Är du intresserad av att studera ungdoms- och arbetslivsfrågor, undervisning och lärande ur ett specialpedagogiskt perspektiv alternativt utvecklingspsykologiska kurser eller temahelheter, ta gärna kontakt. Jag hoppas vi ses i öpu-sammanhang!

//Charlotte

Vad kan en sjuåring lära oss vuxna om stresshantering?

”Det som är bra just nu är att vi kör så mycket mindre bil. Se på luften” säger Ella, 7 år. Hon når den springande punkten i nuläget mycket snabbt.

På en vecka i mars förändrades hela världen. Våra tidtabeller skrevs om. Känslan av trygghet fick sig en törn. Hela samhället tvingades att förhålla sig till att det som var igår, inte är idag. Flera av oss har förlorat sina jobb, uppdrag och resultatmål för i  år. Andra tvingas pressa sig till utmattningens gräns med arbetstimmar som inte är mänskliga, hälsosamma eller självvalda. Några är totalt skilda från sin familj eller ensamma utan någon att bolla dagliga tankar med.

Ella, 7år, kan knappast oroa sig för risken att insjukna eller den ekonomiska krisen, fenomenen är så  abstrakta, men hon besitter en förmåga som är så viktig just nu. Vi har alla olika sätt att stå ut med att inte veta hur och när coronakrisen kommer att ta slut. Många av oss hanterar ovissa lägen med en törst efter information. Det handlar om statistik, drabbade, en jämförelse av regeringsförfaranden och nationella strategier i krisläge.

På sociala medier har bildspel som uppmanar oss till ett positivt informationsflöde och tänkande retat en del, eftersom vi sitter mitt inne i en kris utan att veta när den kommer att ta slut. Ändå finns det något så värdefullt i den positiva psykologin som hanteringssätt, som vi kan dra nytta av just nu. Att förstärka sina stresshanteringsverktyg med hjälp av positiv psykologi handlar inte om att tänka positivt och förneka negativa realiteter. Däremot handlar det om att uppleva nuet, att vi i ett meningsfullt liv också i en kris strävar efter ett eudamoniskt handlande, det vill säga att vi inte strävar endast efter att klara oss på ett personligt plan utan också ser till andra. Vi människor blir i själva verket ofta  lyckligare och mer handlingskraftiga då vi drar vårt strå till stacken, oavsett hur liten gest det kan gälla. Vi är tillsammans i den här situationen och försöker vårt bästa. Det finns  Facebookgrupper för nuläget, där människor organiserar och kör ut mat och medicin till behövande. Att självuppoffrande hjälpa andra ingår i vårdandet av våra sjuka och gamla. Denna strävan finns hos varje person som väljer att stanna hemma för att minimera spridningen av coronaviruset.

Det bästa med idag är enligt Ella, 7 år, att hon får baka bullar tillsammans med mamma hemma och att hennes kanin ska få ungar vilken dag som helst. Hon käkar bulle tills hon får lite ont i magen, men ler som ett solsken för den första ungen ska heta Pelle. En som heter så måste ju överleva, säger hon.

 

Det här kan du göra för att i nuläget stärka din psykiska hälsa

  • Försök att minska frossande i information kring coronasituationen, om du märker att det gör dig ångestfylld. Särskilt grafiskt bildmaterial kan vara bra att undvika.
  • Ifall du har förlorat ditt jobb eller är permitterad kan det vara bra att upprätthålla rutiner. Koncentrera dig tillsammans med dina närmaste på sådant tidsfördriv som ger dig känslan av att du känner igen dig, eller gå ut i friska luften. Följ ändå rådande anvisningar vad gäller att undvika social kontakt.
  • Ifall du jobbar på distans kan det vara bra att öka den kognitiva ergonomin så att inte varje samtal, e-post eller teams-avisering avbryter din tanke. Våra hjärnor är inte gjorda för ständiga avbrott.
  • Ifall det inte går att rå på avbrott, hemskola, inlärning av ett berg av nya IT-program, så kan den bästa lösningen vara att du tar en paus utan krav, var snäll med sig själv och påminn dig om att detta inte kommer att vara för evigt.

Anna Toivonen
Utbildningsplanerare i psykologi vid Öppna universitetet
Legitimerad psykolog

Personalpresentation: Emil Oljemark

Jag heter Emil Oljemark, utbildningsplanerare med ansvar för våra kurser i rättsvetenskap och offentlig förvaltning. Ställer mig allmänt nyfiken till litteratur, politik och maktstrukturer. Av någon oförklarlig anledning har jag halkat in på EU-frågor under mina studier och min karriär hittills. Trivs bra med den kursplanering och undervisning jag har på mitt bord och kryddar på med en del andra uppdrag därtill. Jag har ett arbetssätt att ständigt reflektera mellan det allmänna och det specifika och inspireras till det av goda kolleger och ett antal muggar kaffe om dagen. Då jag sticker näsan utomhus kan man finna mig ute på resa med familjen, på stugan eller ute till sjöss.

Personalpresentation: Christina Loo

Hej! Jag heter Christina Loo och jobbar som kurssekreterare på öppna universitetet.
Mitt jobb består till stor del av information och marknadsföring. Jag försöker bland annat se till så att informationen för våra kurser är up-to-date på webben, anslagstavlan och i Peppi. Det är också jag som, under normala omständigheter, har hand om skyltningen till öpus kurser i Academill.

På fritiden hittar ni mig ofta vid sidan av en fotbollsplan, då jag följer någon av mina tre barns matcher. Men också promenader med hunden, löpning och läsning är sådant som jag gärna sysselsätter mig med på fritiden.
Är det något du undrar över, stort eller smått, så är det bara att ta kontakt. Då allt återgår till det normala igen, så hittar ni mig på B7 i Academill i Vasa.

Med önskan om en Glad Påsk och en fin vår!

//Stina

Personalpresentation: Carina Gräsbeck

Tycker du att kommunalpolitik känns knäppt? Eller har du alltid drömt om att lära dig programmera?

Vår utbildningsplanerare Carina Gräsbeck, hjälper dig att hitta rätt kurs.

Carina är nästan en del av möblemanget och har jobbat med öppna universitetet i flera decennier.

Hon ansvarar för allt från sociologi, offentlig förvaltning, statskunskap, nationalekonomi, informationssystem och informationsteknologi till interkulturell kommunikation och religionsvetenskap. Carina kan du närma dig i nästan vilka studiefrågor som helst och hon svarar också snällt i telefon.