Hjeresen: Den moderna människans dogmer 4

”Jag kan inte rå för att jag är som jag är”

Hjeresen börjar påpeka att denna dogm står i logisk konflikt med den tidigare behandlade dogmen om människans godhet, eftersom den vanligtvis används för att försvara ens ondska. Poängen är givetvis att förneka det meningsfulla i att tala i termer av ont och gott. Hjeresen hävdar dock att denna dogm är på frammarch, medan talet om människan som god är på tillbakagång, orsaken är att de moderna människovetenskaperna propagerar för att människan inte har möjlighet att påverka sin personlighet, utan att hon är summan av arv + miljö uteslutande. Detta tycks fortfarande vara den huvudsamliga synen i vår kultur, även om kampen pågår mellan de som betonar arvet (biologister, cognitions- och hjärnforskare) och de som betonar miljö (socialkonstruktivister etc.).

Givetvis finns det ingeom orsak att som kristen förneka vare sig arvets eller miljöns betydelse – därför betonar kristendomen att man bör vara försiktig med att döma någon. Men avgörande är att ”det finns nämligen inte något som helst vetenskapligt bevis för att arv och miljö är de enda faktorer som bestämmer hurudan människan är”. Att denna syn på människan är orimlig är uppenbar, någon idé om viljan verkar vi alla arbeta med, även de som försöker förneka den. Men orsaken att denna reduktionistiska människosyn ändå är atraktiv är att den ger oss möjlighet att avsäga oss ansvar, att intala oss själva att vår skuld är ett häjrnspöke.

Hjereson nöjer sig med detta, men jag vill gå ett steg längre genom att hänvisa till Hauerwas idé om att poängen med kristen tro är att göra vårt liv till vårt eget genom att ge oss narrativa verktyg – den kristna berättelsen – som hjälper oss att berätta vår egen historia på ett sådant sätt att vi kan ta ansvar för vårt liv. Man kan alltså förstå kristendomen som just ett tillbakavisande av denna dogm och människans ovilja att ta ansvar för sitt liv. Hauerwas poäng är att det inte är någon poäng att göra detta i form av ett moraliserande – Du bör ta ansvar för ditt liv – utan i form av en gemenskap som hjälper oss – ”Lev så här så lär du dig ta ansvar för ditt liv”.

Det här inlägget postades i Hjeresen. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.