Yoga och religio

I Österbotten lär man diskutera huruvida Yoga är farligt för kristna. Kyrkpressen gjorde en intrevju med mig i frågan, den kommer i denna veckas Kp, men än kort version finns här och där har redan kommenterats en hel del.

En intressant synpunkt som kom fram är att Yoga och religion båda kan sägas betyda ”binda samman”, och en av kommentatörerna frågar skeptiskt vad yoga binder ihop oss med, det underförstådda svaret torde vara onda andemakter. Tydligen handlar yoga dock om ett sammanbindande av ”kropp, själ och sinne”.

Men jag tycker det är intressant att fundera kring begreppet religion. För tvärt emot vad många kanske skulle tro så handlar det västerländska religionsbegreppet inte om att jag som människa eller individ ”binds samman” med Gud. Förstås är det inte en dålig beskrivning av vad kristendomen handlar om, men begreppet religion syftar både i dess förkristna antika användning och i dess moderna på 1600-talet myntade använding på att människor binds samman med varandra. Det moderna religionsbegreppet myntades ju när nationalstaterna började växa fram och den tidens politiska tänkare uppfattade att religionens syfte var att binda ihop nationen.

Det här är en av många orsaker till att religion är ett dåligt begrepp för att beskriva den rad av fenomen (kristendom, judendom buddhism, konfucianism etc.) som brukar buntas ihop under denna rubrik. Det är från början en ”instrumentalisering” av ”religionen” som mer syftar på dess sociala effekt än på dess inre väsen.

Dock tycker jag man kan hävda att kristendomen är religion i denna mening, så länge man är medveten om att den gemenskap som binds ihop, kyrkan, på inget sätt kan sammanfalla med nationalstaten – tvärtom går den rakt igenom alla stater och över alla gränser, det är kyrkans väsen.

Och så till min poäng. Yoga är därför ur kristen synpunkt dålig religion eftersom den – åtminstone i dess västerländska form – uppmuntrar tanken på att religion handlar om mitt eget personliga välbefinnande, medan kristendomen handlar om vår gemenskap med varandra som uttrycker och föds av vår kärlek till Gud.

Därmed inte sagt att Yoga inte kan vara bra till annat. Eller man kanske kunde lösa problemet genom att byta namn och kalla det något annat? Som t.ex. … pilates?

Det här inlägget postades i Annat. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.