Tillbakablick på året 2020 – och framåt!

Det gångna året har varit en utmaning för alla av oss vid energitekniken: mycket distansjobb och nästan inga tillfällen alls där vi kunnat träffas våra kollegor,  ET-studerande eller samarbetspartners. Speciellt stor torde utmaningarna med att komma igång med studierna ha varit för årskursen ET2020 – blir det en årskurs som tar nytt rekord i mängden distansstudier?

Mycket har hänt under det gångna året:

Rekordmånga av våra studerande har hittat tid för att skriva på sitt diplomarbete och hela 12 av våra studerande hann ta ut sin DI-examen. Många är nästan i mål och får sin examen under den inkommande våren. Glädjande har nu speciellt under hösten varit att få ta emot nyheter om att nya diplomarbeten startas upp i samarbete med industrin!

Två heltidsdoktorander har 2020 inlett sin doktorandforskning vid ET i Vasa och ett nytt femårigt projekt som skall befrämja doktorandverksamheten inom områdena teknik, IT och naturvetenskaper (TIN) har startats upp. Målet är att nätverket som byggs upp i projektet skall bidra till att fördubbla doktorandforskningen i Österbotten under en femårsperiod. Projektet har nu egen blogg (https://blogs2.abo.fi/tin/)

2021 kommer att bli ett spännande år med nya samarbetsmöjligheter för oss vid ET: en ny DI-utbildning (informationsteknologi) kommer att startas vid fakultetens (FNT) Vasaenhet med hjälp av ekonomiskt stöd från regionens stiftelser. Det betyder i praktiken att hela 25 nya studerande har möjlighet att inleda sina DI-studier i Vasa nästa höst: 15 vid ET och 10 vid IT. Vi kommer också att få två nya lärarbefattningar!

Vi inleder året, som förut,  med det traditionella alumnevenemanget, men tyvärr 2021 i form av ett webinarium 15.1.2021, ingen Sitz med Entech rf, våra alumner och samarbetspartners är tyvärr ännu möjlig att förverkliga.  Webinariet handlar om ”Klimatsmart energi i Österbotten 2030”.

Vi får hoppas på att vi senast hösten 2021 igen har möjligheten att jobba och träffas vid Academill i Vasa! God fortsättning på det nya året!