Inflyttningsfest hösten 2022

Fakulteten för naturvetenskap och teknik vid ÅA håller på att utforma en ny profilering med intensifierat samarbete mellan Energitekniken (ET) och Informationsteknologin (IT) i Vasa. Den 14.11 höll ET och IT i Vasa en inflyttningsfest i Academill, eftersom enheterna under hösten 2022 flyttat in i nya gemensamma kontorsutrymmen. Studeranden, personal, alumner, samarbetspartner, finansiärer och andra intresserade var inbjudna till Academill för att åhöra en paneldiskussion gällande regionala utvecklingsmöjligheter, men även möjliga utmaningar som kan tänkas uppkomma, då en ny profil ska initieras.

Under tillfället fanns även möjlighet att bekanta sig med den forskning som TIN-doktoranderna och ÅA-personal bedriver vid Vasa-enheten. För de som bara ville mingla och träffa gamla bekanta var detta även möjligt.

 

Tack till alla som medverkade!