Tre nya DI-examen i juni 2024!

Tre nya diplomingenjörer blir utexaminerade i juni 2024 från inriktningen Energiteknik vid ÅA i Vasa. Grattis till våra nya DI:n! I och med detta har ET i Vasa totalt bidragit till 67 diplomingenjörer under 2013-2024. Våra diplomarbeten och utexaminerade återfinns under fliken ”Diplomarbeten och alumner”.