DI-examensrekord vid energitekniken i Vasa

Energitekniken i Vasa utexaminerade under våren 2020 hela 11 nya diplomingenjörer, vilket är nytt rekord! Rekordantalet kommer förmodligen att stiga ännu under höstterminen eftersom många DI-studerande håller på med sina diplomarbeten. Tidigare examensrekordet är från 2018 då 8 DI-examen togs från utbildningen i Vasa. Sammanlagt har Vasaenheten nu bidragit till 43 svenskspråkiga DIn. 2020 är också ett rekordår för genomströmningen:  hela fyra forna studerande har i vår klarat av magisterstudierna på mindre än 2 år: Sebastian Skata, William Nyström, Oskar Norrgård och Pontus Saxén. De från energitekniken i Vasa utexaminerade alumnerna och deras diplomarbeten hittar man under egen flik i denna blog.