Tionde DI-årskursen vid ET i Vasa startar i september 2020

Energiteknikutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa har funnits sedan 2011 så i höst blir det dags för tionde årskursen att inleda studierna. Linjen har nu 15 studieplatser.

Ansökningstiden till ETs tvååriga DI-utbildning tog slut i början av april. I år var söktrycket ganska normalt, vi tog emot 24 ansökningar. Sedan 2015 har mängden sökande varit ganska stabil och varierat mellan 20 och 32. Den nya årskursen (ET2020) inleds i början av september.

För de som inte sökt in eller inte får en studieplats finns ett annat alternativ: börja studera våra kurser som extrastuderande tillsammans med den nya årskursen och sök in 2021! Alla avlagda studier som ingår i vår DI-examen kan räknas till godo då man får sin studieplats. Kontakta vår studierådgivare Jonas Sandberg (jonas.sandberg@abo.fi) för mer information!