Ett nytt projekt som forskar i långtidslagring av energi!

Ett nytt tvåårigt projekt ”Utveckling av långtidsupplagring av fasta biobränslen (SECURE-BIO-SUPPLY) för att möjliggöra en hållbar energiomställning” håller på att startas upp vid ÅA i Vasa. Projekten finansieras via fonden för rättvis omställning (FRO/EU).

Åbo Akademi koordinerar projektet och som medarbetare har vi Yrkeshögskolan Novia och Skogscentralen.

Läs mer om projektet här!