Öppet hus vid FNT Vasa i Academill – kom och träffa oss 7.3.3023 14-15.30!

Är du intresserad av att studera Energiteknik (ET) eller Informationsteknologi (IT) vid ÅA i Vasa? Kanske du har frågor gällande våra utbildningar/antagningar eller bara vill se var vi håller hus?

Oberoende orsak är du varmt välkommen att träffa oss i Academill!

När?
Tisdagen den 7.3.2023 kl 14-15.30

Var?
ET/IT´ s kafferum (B0206, 2 våningen mot Strandgatan 2), Academill

Flyer

Nytt projekt vid ET

Energitekniken deltar i ett nytt projekt,  vars mål är att undersöka återanvändning av Litiumbatterier i regionen  samt  försöka kartlägga och utveckla olika affärsmodeller.

Projektet ”Akkujen uusiokäyttöliiketoiminnan kehittäminen Pohjanmaalla /Developing Battery 2nd-life Business in Ostrobothnia” är ett samprojekt tillsammans med VAMK, Novia och VU och finansieras av Europeiska strukturfonden , via Österbottens förbund.

Mera information hittas här:

God Jul och Gott nytt År

Hösten har gått i ett rasande tempo, och julen är nu här. Energiteknikens personal vill därför önska er

 

God Jul och Gott Nytt År, samt en lång och välförtjänt julledighet till er alla!

Inflyttningsfest hösten 2022

Fakulteten för naturvetenskap och teknik vid ÅA håller på att utforma en ny profilering med intensifierat samarbete mellan Energitekniken (ET) och Informationsteknologin (IT) i Vasa. Den 14.11 höll ET och IT i Vasa en inflyttningsfest i Academill, eftersom enheterna under hösten 2022 flyttat in i nya gemensamma kontorsutrymmen. Studeranden, personal, alumner, samarbetspartner, finansiärer och andra intresserade var inbjudna till Academill för att åhöra en paneldiskussion gällande regionala utvecklingsmöjligheter, men även möjliga utmaningar som kan tänkas uppkomma, då en ny profil ska initieras.

Under tillfället fanns även möjlighet att bekanta sig med den forskning som TIN-doktoranderna och ÅA-personal bedriver vid Vasa-enheten. För de som bara ville mingla och träffa gamla bekanta var detta även möjligt.

 

Tack till alla som medverkade!

Välkommen på invigningen av ET och IT’s nya utrymmen i Academill / Welcome to the inauguration of ET and IT’s new spaces in Academill

Välkommen på invigningen av ET och IT’s nya utrymmen i Academill

 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT) vid Åbo Akademi har varit verksam i Vasa sedan 2011 då utbildningen på diplomingenjörsnivå i energiteknik startade. År 2021 utökades verksamheten, och man kan nu även bli diplomingenjör i informationsteknologi i Vasa.

 

Denna höst har Energitekniken och Informationteknologin flyttat in i nya, gemensamma utrymmen i Academill, och vi vill nu fira detta genom att bjuda in studerande, alumni, kollegor, finansiärer och övriga samarbetspartners. Evenemanget ordnas i Academills foajé måndagen den 14 november 2022, kl. 16-18.

 

Vi börjar tillställningen med en paneldiskussion som behandlar regionens behov gällande forskning och utbildning inom energi- och informationsteknik. Förutom detta är programmet inofficiellt, och man kan networka eller bara umgås med gamla bekanta. Det finns även möjlighet att diskutera aktuell verksamhet och forskning vid ämnena med doktorander och personal samt bekanta sig med de nya utrymmena.

 

Anmäl ditt deltagande senast 6.11 på adressen https://survey.abo.fi/lomakkeet/14962/lomake.html.

 

 

 

Welcome to the inauguration of ET and IT’s new spaces in Academill

 

The Faculty of Science and Engineering at Åbo Akademi University has been active in Vasa since 2011 when the master’s program in Energy Technology began. From 2021, we now also provide a master program in Information Technology in Vasa.

 

This fall, Energy Technology and Information Technology in Vasa has moved into new spaces in Academill. Therefore, we invite students, alumni, colleagues, financiers and other partners to celebrate this with us in the foyer in Academill on Monday, November 14th, 2022, at 4-6 PM.

 

We start the event with a panel discussion about the regional need for research and education related to energy and information technology. The rest of the program is informal, with opportunities for networking or just to meet old acquaintances. During the event, it is also possible to discuss current activities and research with PhD students and personnel, as well as visit the new office spaces.

 

Please register for the event before November 6th at https://survey.abo.fi/lomakkeet/14962/lomake.html.

 

 

 

Fortbildning erbjuds 2022-23: En ny batterimodul!

FNT vid Åbo Akademi erbjuder från hösten 2022 en ny batterimodul som kan läsas on-line. Modulen består av fyra kurser som kan tas separat i period 1-4. I samarbetet deltar Energitekniken i Vasa, med en kurs.

Hela modulen kan  tas under ett läsår. Kurserna kan i princip tas av vem som helst, som har tillräckligt med förkunskaper, och erbjuds via FITech och ÖPU åt intresserade ute i arbetslivet. Våra egna studerande anmäler sig via Peppi. Mer information om kurserna hittar du här!

Energi- och Datateknikens alumnträff 2022

Varmt välkomna på Energi- och Datateknikens alumnträff Fredagen den 13 Maj kl 17.30 i Academill i Vasa! INHIBERAT!

 

Kvällens program  börjar med att Kim Talus, Professor i Juridik vid Helsingfors Universitet diskuterar temat ”Lösgörandet från ryska energiberoendet”. Därefter har ni sedan  möjlighet att mingla samt äta en god middag.

Mera information om programmet samt anmälan till eventet sker via TFIF´s hemsida:

https://tfif.fi/evenemang/energi-och-datateknikens-alumntraff-i-vasa/

 

Kom med på en trevlig kväll med andra likasinnade!

Energy storage seminar 2021

Hej alla!

Här kommer ett tips på seminarium/webbinarium den 25 November 2021.

Välkomna med på slutseminariet i projektet ”Energilagring! – Energilagring i vårt framtida koldioxidsnåla samhälle”, ett samarbetsprojekt mellan Vasas högskolor; ÅA (Energiteknik), Novia och VAMK.

Programmet samt anmälningslänk hittas på: https://novia.fi/om-oss/evenemang-2/energy-storage-seminar-2021?date=2021-11-25

Man kan välja ifall man vill delta på distans eller fysiskt.

Välkomna!

Tillbakablick på året 2020 – och framåt!

Det gångna året har varit en utmaning för alla av oss vid energitekniken: mycket distansjobb och nästan inga tillfällen alls där vi kunnat träffas våra kollegor,  ET-studerande eller samarbetspartners. Speciellt stor torde utmaningarna med att komma igång med studierna ha varit för årskursen ET2020 – blir det en årskurs som tar nytt rekord i mängden distansstudier?

Mycket har hänt under det gångna året:

Rekordmånga av våra studerande har hittat tid för att skriva på sitt diplomarbete och hela 12 av våra studerande hann ta ut sin DI-examen. Många är nästan i mål och får sin examen under den inkommande våren. Glädjande har nu speciellt under hösten varit att få ta emot nyheter om att nya diplomarbeten startas upp i samarbete med industrin!

Två heltidsdoktorander har 2020 inlett sin doktorandforskning vid ET i Vasa och ett nytt femårigt projekt som skall befrämja doktorandverksamheten inom områdena teknik, IT och naturvetenskaper (TIN) har startats upp. Målet är att nätverket som byggs upp i projektet skall bidra till att fördubbla doktorandforskningen i Österbotten under en femårsperiod. Projektet har nu egen blogg (https://blogs2.abo.fi/tin/)

2021 kommer att bli ett spännande år med nya samarbetsmöjligheter för oss vid ET: en ny DI-utbildning (informationsteknologi) kommer att startas vid fakultetens (FNT) Vasaenhet med hjälp av ekonomiskt stöd från regionens stiftelser. Det betyder i praktiken att hela 25 nya studerande har möjlighet att inleda sina DI-studier i Vasa nästa höst: 15 vid ET och 10 vid IT. Vi kommer också att få två nya lärarbefattningar!

Vi inleder året, som förut,  med det traditionella alumnevenemanget, men tyvärr 2021 i form av ett webinarium 15.1.2021, ingen Sitz med Entech rf, våra alumner och samarbetspartners är tyvärr ännu möjlig att förverkliga.  Webinariet handlar om ”Klimatsmart energi i Österbotten 2030”.

Vi får hoppas på att vi senast hösten 2021 igen har möjligheten att jobba och träffas vid Academill i Vasa! God fortsättning på det nya året!

DI-examensrekord vid energitekniken i Vasa

Energitekniken i Vasa utexaminerade under våren 2020 hela 11 nya diplomingenjörer, vilket är nytt rekord! Rekordantalet kommer förmodligen att stiga ännu under höstterminen eftersom många DI-studerande håller på med sina diplomarbeten. Tidigare examensrekordet är från 2018 då 8 DI-examen togs från utbildningen i Vasa. Sammanlagt har Vasaenheten nu bidragit till 43 svenskspråkiga DIn. 2020 är också ett rekordår för genomströmningen:  hela fyra forna studerande har i vår klarat av magisterstudierna på mindre än 2 år: Sebastian Skata, William Nyström, Oskar Norrgård och Pontus Saxén. De från energitekniken i Vasa utexaminerade alumnerna och deras diplomarbeten hittar man under egen flik i denna blog.