DI-examensrekord vid energitekniken i Vasa

Energitekniken i Vasa utexaminerade under våren 2020 hela 11 nya diplomingenjörer, vilket är nytt rekord! Rekordantalet kommer förmodligen att stiga ännu under höstterminen eftersom många DI-studerande håller på med sina diplomarbeten. Tidigare examensrekordet är från 2018 då 8 DI-examen togs från utbildningen i Vasa. Sammanlagt har Vasaenheten nu bidragit till 43 svenskspråkiga DIn. 2020 är också ett rekordår för genomströmningen:  hela fyra forna studerande har i vår klarat av magisterstudierna på mindre än 2 år: Sebastian Skata, William Nyström, Oskar Norrgård och Pontus Saxén. De från energitekniken i Vasa utexaminerade alumnerna och deras diplomarbeten hittar man under egen flik i denna blog.

Tionde DI-årskursen vid ET i Vasa startar i september 2020

Energiteknikutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa har funnits sedan 2011 så i höst blir det dags för tionde årskursen att inleda studierna. Linjen har nu 15 studieplatser.

Ansökningstiden till ETs tvååriga DI-utbildning tog slut i början av april. I år var söktrycket ganska normalt, vi tog emot 24 ansökningar. Sedan 2015 har mängden sökande varit ganska stabil och varierat mellan 20 och 32. Den nya årskursen (ET2020) inleds i början av september.

För de som inte sökt in eller inte får en studieplats finns ett annat alternativ: börja studera våra kurser som extrastuderande tillsammans med den nya årskursen och sök in 2021! Alla avlagda studier som ingår i vår DI-examen kan räknas till godo då man får sin studieplats. Kontakta vår studierådgivare Jonas Sandberg (jonas.sandberg@abo.fi) för mer information!

 

Lediga jobb

Just nu finns det lediga jobb på utbildningen energiteknik, också för studerande:

Forskardoktor (ett års anställning, med möjlighet till förlängning). Energitekniken söker en visstidsanställd forskardoktor från 1.12.2019 eller enligt överenskommelse. Till arbetsuppgifterna hör att bygga upp energiteknikens forskning och delta i arbetet med att bygga upp nya demomiljöer.

Forskningsassistent (3 – 6 månader). Energitekniken söker en DI-studerande för praktiska utvecklingsuppgifter inom demomiljöerna i Technobothnia, speciellt inom projektet Energilagring!

Kontaktperson:  Margareta Björklund-Sänkiaho.