Sponsorer

Första femåriga satsningen på att bygga upp energiteknikens verksamhet i Vasa pågick 2012-2017. Stödet från fyra stiftelser uppgick till ca 850 000 e.

I samband med Åbo Akademis 100-årsjubileum samlade ÅA in medel för att garantera högklassig undervisning och forskning på svenska i Finland även i framtiden. Vasaregionens stiftelser och företag donerade under 2015-2017 över 500 000 e för att stöda teknikområdet.

Som bäst pågår en ny femårssatsning på att bygga upp energiteknikens forskning. Den planerade satsningen är 1,3 milj e under 2018-2023. Donationerna som gjordes via medelinsamlingen används för en ny, femårig tenure track professur inom energiteknik och direkta stödet från stiftelserna möjliggör att nya forskardoktorer och doktorander kan rekryteras.

Fakultetens verksamhet kommer att utökas i Vasa 2021, då ett nytt magisterprogram inom Informationsteknologi startas. Beslutet om detta togs i augusti 2020 av Åbo Akademis styrelse. För energiteknikens del innebär detta att  en ny, delvis stiftelsefinansierad universitetslektor kommer att kunna rekryteras.

Stiftelser och förtag har understött våra studerande med rese- och andra stipendier, som utbetalts via Åbo Akademi.  Vi samarbetar aktivt med regionens företag, inom projekt och undervisning, och många företag stöder våra studerande genom att erbjuda dem intressanta sommarjobb, trainee-kontrakt och diplomarbeten inom industrin.

Kontakta oss gärna om du vill vara med och stöda vår verksamhet på något sätt!

Vår verksamhet i Vasa har fått ekonomiskt stöd av följande stiftelser och företag:

Högskolestiftelsen i Österbotten
Harry Schaumans Stiftelse
Svensk-Österbottniska Samfundet
Aktiastiftelsen i Vasa

Aktiastiftelsen i Korsholm
Österbottens handelskammare (Vasa)
Handlande Gustav Svanljungs Stiftelse
Svenska Kulturfonden

Wärtsilä
Citec
Vasa Elektriska