Diplomarbeten och alumner

Energitekniken har redan 46 egna alumner. Så gott som alla utexaminerade DIn har fått arbete på energiföretag i Vasaregionen.

Genom att klicka på understreckade namnen hittar du alumnernas Linkedin-profiler.

Våra diplomarbeten publiceras i regel bara elektroniskt sedan hösten 2018. Länken till avhandlingen,  som numera finns i Doria, hittar du i listan nedan.

Tobias Mäenpää (2021). Freight optimization

Jacob Kronqvist (2021). Effect of Dust Sintering on Fouling of Recovery Boiler Flue Gas Ducting

Mikael Huldin (2020). Energilagringens nuläge och framtid i Sverige.

Mathias Ståhl (2020). Case company study of total energy control and optimisation.

Jimmy Lidman (2020). Testing and validation of a prototype for selective catalytic reduction of NOx

Pontus Saxén (2020). Optimisation of a transformer production line.

Oskar Norrgård (2020). Techno-economic assessment of three thermal storage technologies.

William Nyström (2020). Benefits and possibilities with cruise-ship battery energy storage systems.

Sami Lieskoski (2020). Developing a demo environment on Phase Change Materials.

Sebastian Skata (2020). Pre-combustion Chamber Gas Injection Control of Lean-burn Stratified-charge Natural Gas Engines.

Kim Gästgivars (2020). Instrumentation and control optimization of a standard pressurized LNG satellite terminal.

Dennis Sundqvist (2020). Värmeåtervinning ur frånluften från en pulvermålningslinje.

Patricia Kronman (2020). Behovet av fysiska möten i en tidsålder av digital kommunikation: en studie i interkulturellt projektarbete.

David Andersson  (2020). Optimized automation system for compact engine powerplants. 

Tommy Öst (2019). Pressure relief valve sizing for LNG-fuelled ships.

Filip Slotte (2019). IoT applications in energy supply systems and traffic.

Emanuel Björk (2019). Reducing the carbon footprint at Wärtsilä Fuel Gas Supply Systems – Nordic logistics route analysis related to new rail link to China.

Andreas Snellman (2018). Development of Tank Monitoring System for Vacuuminsulated LNG Fuel Tanks.

Oscar Sunngren (2018). Medium and high-speed engines in marine hybrid applications.

Markus Norrgård (2018). Boil-off gas compressors on ships using LNG fuel.

Magnus Enqvist (2018). Implementation of a power driver controller using rapid control prototyping to control actuators in a medium speed internal combustion engine.

Dennis Högberg (2018). Measures to utilize real-time gas quality analyses for engine control.

Anders Kanckos (2018). Transient Modeling of a Two Staged-Turbocharged Medium-Speed Spark-Ignited Gas Engine.

Andreas Gammelgård (2018). Slipprocessens mekanismer. Utvärdering med hjälp av tribologicell.

Nicklas Peltola (2018). Cable led-through solutions for explosive atmosphere low voltage motor.

Joakim Gistö (2017). gjorde sitt slutarbete ”Evaluation of waste incineration of plant’s modifications – Air supply and control system” på Westenergy Oy Ab.

Johannes Örn (2017) gjorde sitt DI-arbete ”Insulation optimisation of exhaust gas ducting” för Wärtsilä.

Niklas Bergfast (2017) gjorde sitt DI-arbete ”CFD modelling of reductant injection and selective catalytic reduction of NOx in a medium-speed diesel engine exhaust after treatment system” för Wärtsilä.

Richard Örn (2017) gjorde sitt DI-arbete ”Active and passive balancing of Li-ion battery systems in large scale applications” för Wärtsilä.

Niklas Serén  (2016) gjorde sitt DI-arbete ”Service and maintenance management optimisation and database clean-up of Comos MRO – Pegasus” för Westenergy.

Niclas Sandelin  (2016) gjorde sitt DI-arbete ”Evaluation of vaporization systems in the LNG regasification process” för Wärtsilä.

Tommy Lindvall  (2016) gjorde sitt DI-arbete ”Energy efficiency in reserve power plants – a concept study for internal combustion engine based applications” för Wärtsilä.

Christoffer Fagerström  (2016) gjorde sitt DI-arbete ”Development of a technical specification for LNG terminals” för Wärtsilä.

Jonas Nyman  (2016) gjorde sitt DI-arbete ”Fouling and corrosion in 4-stroke diesel engine exhaust gas systems” för Wärtsilä.

Jonathan Malm (2016) gjorde sitt DI-arbete ”Operational optimisation of hydropower for automatic frequency restoration reserve” för VEO Oy.

Alexander Héd (2016) skrev sitt DI-arbete ”Comparison and evaluation of exhaust gas backpressure calculation and measurement results” för Wärtsilä.

Johan Ehrs (2015) skrev sitt DI-arbete ”Feasibility study of DC distribution in marine electrical networks” för WE Tech Solutions Oy.

Björn Nygård (2015) skrev sitt DI-arbete om ”Boil-off gas handling for gas-fuelled ships” på Fuel Gas Handling för Wärtsilä.

Cecilia Haga (2015) skrev sitt DI-arbete ”Simulations of ion formation at temperature and pressure conditions found in a large bore gas engine” för Wärtsilä.

Tobias Krook (2015) skrev sitt DI-arbete ”Modularisation of a marine vessel’s auxiliary system” för Wärtsilä.

Michael Söderlund (2015) skrev sitt DI-arbete ”Gas Engines and Particulate Emissions” för Wärtsilä.

Nina Söderberg (2015) skrev sitt DI-arbete ”Fuel gas handling cost follow-up for LNGPack™” för Wärtsilä.

Kristian Pyhäjärvi (2014) skrev sitt DI-arbete ”Funktionalitets- och valideringstest av SCR-system” för Wärtsilä.

Dan Inborr (2013) skrev sitt DI-arbete ”Energy harvesting solution for electrical machinery” för Wärtsilä.

Paulina Kaivo-oja (2013) skrev sitt DI-arbete ”Development of a code of conduct for the Finnish wind energy sector and local WindPro applications” inom projektet Wasa Wind Hub, som är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och Teknologicentrum Merinova.

Sanna-Sofia Skog (2013) skrev sitt DI-arbete ”Indoor air quality at a waste incineration plant in Finland” för Westenergy.