Stipendier

Stipendier för DI-studerande

Inga stipendier är just nu aktuella.

Stipendier på doktorandnivå

Initiering av ny forskning. Energitekniken i Vasa utlyser (kontinuerligt) 1-4 månaders stipendier (på doktorandnivå) för att initiera ny forskning, speciellt välkomna är ämnes- och disciplinöverskridande (tvärvetenskapliga) förslag. Stipendierna kan användas för:

  • Att skriva ett vetenskapligt manuskript (som en fortsättning av diplomarbetet)
  • Att göra en litteraturöversikt och planera doktorandforskning
  • Att planera forskning och söka finansiering efter att man doktorerat
  • Eventuell studieresa eller mindre anskaffningar som gagnar forskningen

Om du blev intresserad så kontakta Margareta Björklund-Sänkiaho