Fortbildning erbjuds 2022-23: En ny batterimodul!

FNT vid Åbo Akademi erbjuder från hösten 2022 en ny batterimodul som kan läsas on-line. Modulen består av fyra kurser som kan tas separat i period 1-4. I samarbetet deltar Energitekniken i Vasa, med en kurs.

Hela modulen kan  tas under ett läsår. Kurserna kan i princip tas av vem som helst, som har tillräckligt med förkunskaper, och erbjuds via FITech och ÖPU åt intresserade ute i arbetslivet. Våra egna studerande anmäler sig via Peppi. Mer information om kurserna hittar du här!