Projekt, finansiering och samarbetspartners

Våra pågående och avslutade projekt och satsningar:

https://research.abo.fi/en/organisations/laboratoryofenergytechnology/projects/

 

 

Äldre avslutade projekt och satsningar som inte finns införda i AboCRIS:

Kompetenskluster inom gasbranschen – kompetensutveckling och kartläggning (Gaskompetens) (2017-2019). Finansiering: Högskolestiftelsen i Österbotten.

IoT i Energisystem (2017-2019). Finansiering: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Högskolestiftelsen i Österbotten. Koordinerades av ÅA/CLL, delgenomförare ÅA/Energiteknik, ÅA/ExperienceLab samt Novia.

AIKO Gas CoE (2017-2019). Nationellt kompetenskluster inom gasbranschen och fördjupning av forskningen. Finansiering: Handels- och industriministeriet (50%), Vasa Stad och VASEK. Koordinerades av ÅA/CLL), delgenomförare ÅA/Energiteknik, Novia och Vasa Universitet.

Gas CoE: International Networking Initiative (2018–2019). Finansiering: Österbottens förbund. Koordinerades av ÅA/CLL), delgenomförare ÅA/Energiteknik, Novia och Vasa Universitet.

Krävande teknikutbildning (2016-2018). Finansiering: Högskolestiftelsen i Österbotten. Genomförare: ÅA och Novia.

PoDoCo: Design, konstruktion och testkörning av pilotanläggning för småskalig avfallsförbränning (2016-2017). Finansiär: Maj and Tor Nessling Foundation. Samarbetspartner: Ferroplan Oy. Kontaktperson: Jonathan Fagerström.

Begränsande av mikrobiell aktivitet vid lagring av energiflis (2013-2015)(Mikrobitoiminnan rajoittaminen energiahakkeen aumavarastoinnissa). Finansiär: Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö
Forskningsgrupp: MMT Anneli Ylimartimo, FM Mia Jämsén, FT Laura Vertainen JAMK, TkD Margareta Wihersaari Åbo Akademi

Satsning på att bygga upp energiteknikverksamhet i Vasa (2011-2017). Finansiering: Högskolestiftelsen i Österbotten, Harry Schaumans Stiftelse, Svensk-Österbottniska Samfundet samt Aktiastiftelsen i Vasa.