Projekt, finansiering och samarbetspartners

Våra pågående projekt och satsningar:

 

Developing Battery 2nd-life Business in Ostrobothnia

Implementering av en hydrotermisk karboniseringsprocess. Finansiering: EU-ERUF Project, P.I. (Manager: Cataldo De Blasio)

Energiteknisk forskning kring etanolproduktion ur lignocellulosa vid bioraffinaderier.  Finska kulturfonden (SKR), Helena Kautolas fond.

Etablering av Informationsteknisk forskning och utbildning, med energiteknisk anknytning (2020-2025). Finansiering: Åbo Akademi, Handlande Gustav Svanljungs stiftelse, Österbottens handelskammare (Vasa) m fl. Kontaktperson: Johan Lilius.

Bio-Fuels Production from Biomass. Aktiastiftelsen i Vasa.

Innovating processes of biofuels production and CO2 capture. Harry Schaumans Stiftelse.

Uppbyggande av TIN-doktorandnätverk (2020-2025). Finansiering: Högskolestiftelsen i Österbotten och Aktiastiftelsen i Vasa.

Ny forskningsbetonad verksamhet (2018-2023). Finansiering: Högskolestiftelsen i Österbotten, Harry Schaumans Stiftelse, Aktiastiftelsen i Vasa, Handlande Gustav Svanljungs stiftelse samt Svenska kulturfonden.

KvarkenSpaceEco (2019-2022). Finansiering: EU Interreg Botnia-Atlantica. Koordineras av Vasa Universitet, ett flertal delgenomförare. Kontaktperson: Johan Lilius.

Nya initiativ till energiteknisk forskning (2015-2022). Finansiering: Högskolestiftelsen i Österbotten och Åbo Akademi.

Advances in process optimization/design for biomass applications and CO2 capture in second generation bioethanol production (2020-2021).  Högskolestiftelsen i Österbotten och Harry Schaumans stiftelse

Grundmodul i Energiteknik och -system (2020-2021). Svensk-Österbottniska Samfundet och Högskolestiftelsen i Österbotten. I samarbete med Yrkeshögskolan Novia.

Energilagring i vårt framtida koldioxidsnåla samhälle (Energilagring!) (2018-2021). Finansiering: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Högskolestiftelsen i Österbotten. Koordineras av Yrkeshögskolan Novia, ÅA och VAMK delgenomförare.

Energilagring – demomiljö (2019-2021). Finansiering: Aktiastiftelsen i Vasa. Samarbete mellan ÅA, Novia och VAMK.

 

Avslutade projekt och satsningar:

Doktorandforskning (första året). 2020-21. Svenska Österbottens kulturfond.

Energisystemforskning i realtid (2019-2020). Finansiering: Högskolestiftelsen i Österbotten. Samarbete mellan ÅA/Energiteknik,  ÅA/ExperienceLab och Novia.

Kompetenskluster inom gasbranschen – kompetensutveckling och kartläggning (Gaskompetens) (2017-2019). Finansiering: Högskolestiftelsen i Österbotten.

IoT i Energisystem (2017-2019). Finansiering: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Högskolestiftelsen i Österbotten. Koordinerades av ÅA/CLL, delgenomförare ÅA/Energiteknik, ÅA/ExperienceLab samt Novia.

AIKO Gas CoE (2017-2019). Nationellt kompetenskluster inom gasbranschen och fördjupning av forskningen. Finansiering: Handels- och industriministeriet (50%), Vasa Stad och VASEK. Koordinerades av ÅA/CLL), delgenomförare ÅA/Energiteknik, Novia och Vasa Universitet.

Gas CoE: International Networking Initiative (2018–2019). Finansiering: Österbottens förbund. Koordinerades av ÅA/CLL), delgenomförare ÅA/Energiteknik, Novia och Vasa Universitet.

Krävande teknikutbildning (2016-2018). Finansiering: Högskolestiftelsen i Österbotten. Genomförare: ÅA och Novia.

PoDoCo: Design, konstruktion och testkörning av pilotanläggning för småskalig avfallsförbränning (2016-2017). Finansiär: Maj and Tor Nessling Foundation. Samarbetspartner: Ferroplan Oy. Kontaktperson: Jonathan Fagerström.

Begränsande av mikrobiell aktivitet vid lagring av energiflis (2013-2015)(Mikrobitoiminnan rajoittaminen energiahakkeen aumavarastoinnissa). Finansiär: Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö
Forskningsgrupp: MMT Anneli Ylimartimo, FM Mia Jämsén, FT Laura Vertainen JAMK, TkD Margareta Wihersaari Åbo Akademi

Satsning på att bygga upp energiteknikverksamhet i Vasa (2011-2017). Finansiering: Högskolestiftelsen i Österbotten, Harry Schaumans Stiftelse, Svensk-Österbottniska Samfundet samt Aktiastiftelsen i Vasa.