Börja doktorera

Efter en magisterexamen är det möjligt att fortsätta studera och forska på doktorandnivå.  Att doktorera tar ca 4 år (på heltid). Mer information om hur man kan söka in finns på Åbo Akademis nätsidor (Forskarutbildning). Här hittar du även länken till blanketten ”INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR DOKTORSEXAMEN” som dina blivande handledare skall underteckna.

För energiteknikend doktorander väljs:

Doktorandprogram: kemi- och processteknik

Huvudämne: process- och energiteknik

Läsåret 2022-23  kan man söka in till doktorandutbildningen vid 4 tillfällen: 20.9.2022, 8.11.2022, 17.1.2023 och 11.4.2023. Ansökan sker via studieinfo. 

 

TIN-nätverket