Energiteknikens egna kurser 2022-24

Förelästa kurser 2022-24:

ET00CE23 Energitransition och hållbar utveckling, 5 sp

ET00CJ44 Energiomställning och klimatneutralitet, 5 sp

ET00CJ45 Systemstudier inom energi och klimatneutralitet, 5 sp

ET00BO25 Gas Technology, 5 sp

ET00CE24 Biofuels Engineering and Energy Technology, 5 sp

ET00BD37 Seminarier i energiteknik, 5 sp

ET00CE51 Forskningsmetodik i energiteknik, 5 sp

Hela studieprogrammet (2022-2024)

 

Samarbete i tematiska modulen ”Battery value chain, 20 sp” (moduler erbjuds också via FiTech)

410304.0 Applied electrochemistry, 5 cr

263121.0 Nanomaterials in energy technology, 5 cr

XXXX Geology of  Components and  Sustainability, 5 cr

ET00CJ44 Energy transition and climate neutrality, 5 cr

 

Gemensamma kurser med de andra fakulteterna eller högskolorna i Vasa:

MP00CN22 Hållbarhet i teori och praktik, 5 sp

ET00CO27 Energy Transition and Sustainable Economies, 3 sp

705270.0 The Complexity of Sustainable Development, 5 sp