Antagning

Antagning

Antagningen till Magisterprogrammet i kemi- och processteknik med inriktningen energiteknik ger dig endast rätt att avlägga diplomingenjörsexamen. Du bör alltså redan ha avlagt en lägre högskoleexamen.

Sökande till Magisterprogrammet i kemi- och processteknik bör uppfylla de allmänna behörighetskraven för magisterstudier, de specifika antagningskriterierna för inriktningen energiteknik och därutöver också Åbo Akademis krav på språklig behörighet.

Läs mer om antagningsgrunderna.