Antagning

Antagning

Antagningen till Magisterprogrammet i kemi- och processteknik med inriktningen energiteknik ger dig endast rätt att avlägga diplomingenjörsexamen. Du bör alltså redan ha avlagt en lägre högskoleexamen.

Sökande till Magisterprogrammet i kemi- och processteknik bör uppfylla de allmänna behörighetskraven för magisterstudier, de specifika antagningskriterierna för inriktningen energiteknik och därutöver också Åbo Akademis krav på språklig behörighet.

Läs mer om antagningsgrunderna.

Till den årskurs som inleder sina studier hösten 2023 tar vi in 14 nya DI-studerande.

Följ med oss på Facebook:

Energiteknikens sidor: Energiteknik i Vasa

Våra studerandes sidor: EnTech rf

Missade du ansökningstiden eller fick du ingen studieplats? Ingen panik! Du kan inleda DI-studierna som extrastuderande i princip när som helst under läsåret. Läs mer här.

Förbättra dina grunder och din behörighet att börja studera i vårt magisterprogram, genom att läsa rekommenderade kurser från process- och kemiteknik på kandidatnivån. Kurserna kan i regel tas på distans. Läs mer här.