Seminarier med presentationer av diplomarbeten

Följande hybrid-tillfälle (i Academill eller på distans) ordnas 24.5.2024:

Fredagen den 24.5.2024, med början klo 14:15, presenterades följande diplomarbeten (kan ännu vara preliminära titlar på arbetet):

Noah Lankoski Integrated Power-to-X plant in Kristinestad: Koppö Energia Operational Study”

Linus Lybäck System optimization of a weather dependent energy system”

Cynthia Söderbacka Techno-economic analysis of integrating hydrothermal carbonisation in the downstream of biogas production.”

 

 

Välkomna!

Frågor och länk till seminariet (om du inte fått den via andra kanaler): kontakta margareta.bjorklund-sankiaho@abo.fi