Bli Extrastuderande!

Missade du ansökningstiden eller fick du ingen studieplats? Är du bara annars intresserad av att studera enskilda kurser?

Du kan studera enskilda kurser eller i praktiken inleda DI-studierna (utan att ännu ha examensrätt), som extrastuderande, i princip inleda studierna när som helst under läsåret.

Kontakta vår studierådgivare jonas.sandberg@abo.fi eller ämnesansvarige margareta.bjorklund-sankiaho@abo.fi för närmare information om studier vid Energitekniken i Vasa!