Tillbakablick på året 2020 – och framåt!

Det gångna året har varit en utmaning för alla av oss vid energitekniken: mycket distansjobb och nästan inga tillfällen alls där vi kunnat träffas våra kollegor,  ET-studerande eller samarbetspartners. Speciellt stor torde utmaningarna med att komma igång med studierna ha varit för årskursen ET2020 – blir det en årskurs som tar nytt rekord i mängden distansstudier?

Mycket har hänt under det gångna året:

Rekordmånga av våra studerande har hittat tid för att skriva på sitt diplomarbete och hela 12 av våra studerande hann ta ut sin DI-examen. Många är nästan i mål och får sin examen under den inkommande våren. Glädjande har nu speciellt under hösten varit att få ta emot nyheter om att nya diplomarbeten startas upp i samarbete med industrin!

Två heltidsdoktorander har 2020 inlett sin doktorandforskning vid ET i Vasa och ett nytt femårigt projekt som skall befrämja doktorandverksamheten inom områdena teknik, IT och naturvetenskaper (TIN) har startats upp. Målet är att nätverket som byggs upp i projektet skall bidra till att fördubbla doktorandforskningen i Österbotten under en femårsperiod. Projektet har nu egen blogg (https://blogs2.abo.fi/tin/)

2021 kommer att bli ett spännande år med nya samarbetsmöjligheter för oss vid ET: en ny DI-utbildning (informationsteknologi) kommer att startas vid fakultetens (FNT) Vasaenhet med hjälp av ekonomiskt stöd från regionens stiftelser. Det betyder i praktiken att hela 25 nya studerande har möjlighet att inleda sina DI-studier i Vasa nästa höst: 15 vid ET och 10 vid IT. Vi kommer också att få två nya lärarbefattningar!

Vi inleder året, som förut,  med det traditionella alumnevenemanget, men tyvärr 2021 i form av ett webinarium 15.1.2021, ingen Sitz med Entech rf, våra alumner och samarbetspartners är tyvärr ännu möjlig att förverkliga.  Webinariet handlar om ”Klimatsmart energi i Österbotten 2030”.

Vi får hoppas på att vi senast hösten 2021 igen har möjligheten att jobba och träffas vid Academill i Vasa! God fortsättning på det nya året!

DI-examensrekord vid energitekniken i Vasa

Energitekniken i Vasa utexaminerade under våren 2020 hela 11 nya diplomingenjörer, vilket är nytt rekord! Rekordantalet kommer förmodligen att stiga ännu under höstterminen eftersom många DI-studerande håller på med sina diplomarbeten. Tidigare examensrekordet är från 2018 då 8 DI-examen togs från utbildningen i Vasa. Sammanlagt har Vasaenheten nu bidragit till 43 svenskspråkiga DIn. 2020 är också ett rekordår för genomströmningen:  hela fyra forna studerande har i vår klarat av magisterstudierna på mindre än 2 år: Sebastian Skata, William Nyström, Oskar Norrgård och Pontus Saxén. De från energitekniken i Vasa utexaminerade alumnerna och deras diplomarbeten hittar man under egen flik i denna blog.

Tionde DI-årskursen vid ET i Vasa startar i september 2020

Energiteknikutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa har funnits sedan 2011 så i höst blir det dags för tionde årskursen att inleda studierna. Linjen har nu 15 studieplatser.

Ansökningstiden till ETs tvååriga DI-utbildning tog slut i början av april. I år var söktrycket ganska normalt, vi tog emot 24 ansökningar. Sedan 2015 har mängden sökande varit ganska stabil och varierat mellan 20 och 32. Den nya årskursen (ET2020) inleds i början av september.

För de som inte sökt in eller inte får en studieplats finns ett annat alternativ: börja studera våra kurser som extrastuderande tillsammans med den nya årskursen och sök in 2021! Alla avlagda studier som ingår i vår DI-examen kan räknas till godo då man får sin studieplats. Kontakta vår studierådgivare Jonas Sandberg (jonas.sandberg@abo.fi) för mer information!